5 oktober 2015 • Reisdoel van planetoïdeverkenner Hayabusa 2 heet Ryugu
Planetoïde 1999 JU3, het reisdoel van de Japanse ruimtesonde Hayabusa 2, is Ryugu genoemd, naar een fictief kasteel op de bodem van de oceaan in de oude Japanse mythe Urashima Taro. De naam is gekozen uit 7336 voorsrtellen die zijn ingediend in het kader van een publiekscampagne; de naam Ryugu werd in totaal 30 maal gesuggereerd. Volgens het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA is het een zeer toepasselijke naam: de hoofdpersoon uit de Urashima Taro bracht een kistje terug uit het onderwaterkasteel; Hayabusa 2 zal een bodemmonster van de planetoïde terugbrengen op aarde. Hayabusa 2 is op 4 december 2014 gelanceerd en zal in 2018 bij Ryugu aankomen. (GS)
Name Selection of Asteroid 1999 JU3 Target of the Asteroid Explorer “Hayabusa2” (origineel persbericht)

   
5 oktober 2015 • Bewoonbaarheidsindex ontwikkeld voor exoplaneten
Sterrenkundigen van de Universiteit van Washington hebben een 'bewoonbaarheidsindex' ontwikkeld voor aarde-achtige planeten bij andere sterren. Als zo'n planeet zich in de bewoonbare zone van zijn moederster bevindt, waar de temperatuur niet te hoog en niet te laag is, kan er in principe stromend water aan het oppervlak voorkomen, en zou er iets kunnen leven. Volgens Rory Barnes, Victoria Meadows en Nicole Evans spelen veel andere factoren echter ook een belangrijke rol, zoals de samenstelling van de planeet, de reflectiviteit van het oppervlak en de excentriciteit van de planeetbaan. Door al die factoren mee te wegen kan voor elke planeet waarvan voldoende informatie beschikbaar is een objectieve bewoonbaarheidsindex worden bepaald, aldus de drie astronomen in een artikel in The Astrophysical Journal. In de toekomst zou die index gebruikt kunnen worden om vast te stellen welke exoplaneten het eerst in aanmerking komen voor gedetailleerd vervolgonderzoek met toekomstige reuzentelescopen of met de James Webb Space Telescope, die eind 2018 gelanceerd moet worden. (GS)
Where to look for life? UW astronomers devise ‘habitability index’ to guide future search (origineel persbericht)

   
5 oktober 2015 • Nieuwe methode om pulsars te 'wegen'
Sterrenkundigen van de Universiteit van Southampton en de Universiteit van Amsterdam hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de massa van een pulsar te bepalen. Pulsars zijn de kleine, snel roterende en extreem compacte resten van geëxplodeerde sterren, die regelmatige radio- of röntgenpulsjes afgeven. Tot nu toe konde massa van een pulsar alleen bepaald worden wanneer hij een baan rond een ander hemellichaam beschreef - uit de waargenomen afstand en omlooptijd valt eenvoudig de massa te berekenen. Van 'solitaire' pulsars was de massa dus nooit bekend. De nieuwe methode, gepubliceerd in Science Advances, maakt dat nu wél mogelijk. De astronomen leiden de massa van een pulsar af uit de kleine 'glitches' die sommige van die snel rondtollende sterren af en toe vertonen - plotselinge minieme versnellingen van hun rotatie. Die glitches ontstaan door de energie-overdracht tussen supervloeibaar gas in het inwendige en het waargenomen oppervlak van de pulsar. Op basis van de grootte en de frequentie van zulke glitches kan (met behulp van kernfysische modelberekeningen) een goede schatting van de massa van de pulsar worden verricht, aldus de sterrenkundigen. (GS)
Southampton researchers find a new way to weigh a star (origineel persbericht)

   
1 oktober 2015 • Plutomaan Charon lijkt opengebarsten ijswereld
De Amerikaanse ruimtesonde New Horizons heeft nieuwe foto's naar de aarde gestuurd van de relatief grote Plutomaan Charon. De opnamen zijn op 14 juli gemaakt, toen New Horizons op kleine afstand langs Pluto en Charon vloog. Charon heeft een middellijn van iets meer dan 1200 kilometer - ruim half zo groot als Pluto. Net als de dwergplaneet zelf bestaat hij voor een belangrijk deel uit ijs. Op de gedetailleerde foto's is een gigantisch breuksysteem aan de evenaar te zien, minstens vier maal zo lang en hier en daar twee maal zo diep als de Grand Canyon. De vlaktes ten zuiden van het breuksysteem bevatten minder grote kraters en zijn dus jonger dan de gebieden ten noorden ervan. Rond de noordpool is een roodgekleurd gebied zichtbaar - mogelijk een oud inslagbekken (de kleuren op het fotomozaïek zijn overigens enorm 'versterkt'). Wetenschappers denken dat Charon misschien ooit een ondergrondse oceaan heeft gehad. Toen die bevroor (en dus uitzette) zou de korst van de Plutomaan zijn opengebarsten, en trad er grootschalig ijsvulkanisme op. (GS)
Pluto’s Big Moon Charon Reveals a Colorful and Violent History (origineel persbericht)

   
1 oktober 2015 • Eerste blik op donkere zuidpool van Rosetta-komeet
Metingen aan de donkere, koude zuidpool van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko doen vermoeden dat het materiaal dicht onder het oppervlak van dat gebied grotendeels uit ijs bestaat. Door de onregelmatige vorm en de merkwaardige seizoenen van de komeet is het zuidpoolgebied een paar jaar lang niet door de zon beschenen geweest. De camera's van de Europese komeetverkenner Rosetta, die in de zomer van 2014 bij de komeet aankwam, konden er dan ook geen foto's van maken. De temperatuur was zelfs zo laag dat ook het infraroodinstrument van Rosetta geen metingen kon doen. Met het Microwave Instrument for the Rosetta Orbiter (MIRO) lukte dat echter wel: ook bij zeer lage temperaturen wordt een klein beetje microgolfstraling uitgezonden. Metingen met MIRO, verricht tussen augustus en oktober 2014, wijzen nu uit dat het zuidpoolmateriaal vlak onder het oppervlak vrijwel transparant is voor microgolfstraling, en dus vermoedelijk grotendeels bestaat uit stijf bevroren water of uit bevroren kooldioxide. De nieuwe metingen worden binnenkort gepubliceerd in Astronomy & Astrophysics. (GS)
Rosetta's First Peek at the Comet's South Pole (origineel persbericht)

   
30 september 2015 • Superzwaar zwart gat blaast holtes in heet clustergas
Onderzoek aan de Phoenix-cluster van sterrenstelsels heeft grote holtes aan het licht gebracht in de verdeling van extreem heet gas in de cluster. Het hete intraclustergas zendt röntgenstraling uit, maar op röntgenkaarten van de cluster, gemaakt met het Amerikaanse Chandra X-ray Observatory, zijn relatief 'donkere' gebieden te zien, zowel op kleine afstand van het clustercentrum als op veel grotre afstand. Met de Magellan-telescoop in Chili zijn (op zichtbare golflengten) bovendien lange filamenten van gas ontdekt, die de binnenste holtes lijken te omsluiten. In deze draderige structuren ontstaan nieuwe sterren; ze hebben afmetingen van 160.000 tot 330.000 lichtjaar. Zowel de 'kleine' binnenste holtes als de veel grotere buitenste holtes zijn vermoedelijk ontstaan onder invloed van de activiteit van het superzware zwarte gat dat zich in het centrum van het grote centrale elliptische stelsel van de cluster bevindt. In een artikel in the Astrophysical Journal suggereren Amerikaanse astronomen dat de buitenste holtes geproduceerd zijn door uitbarstingen die ca. 100 miljoen jaar geleden plaatsvonden. De Phoenix-cluster, genoemd naar het sterrenbeeld waarin hij zich bevindt en officieel SPT-CLJ2344-4243 geheten, bevindt zich op een afstand van ca. 5,7 miljard lichtjaar van de aarde. Van alle bekende clusters van sterrenstelsels produceert de Phoenix-cluster de grootste hoeveelheid röntgenstraling. Ook het tempo waarin er nieuwe sterren worden geboren in de cluster is enorm hoog. (GS)
Phoenix Cluster: A Fresh Perspective on an Extraordinary Cluster of Galaxies (origineel persbericht)

   
30 september 2015 • Ruimtesonde Dawn levert nieuwe kaarten van dwergplaneet Ceres
Op de European Planetary Science Conference 2015 in Nantes (Frankrijk) zijn nieuwe kaarten gepresenteerd van de dwergplaneet Ceres, de grootste planetoïde in het zonnestelsel. Behalve een topografische kaart, waarop hoogteverschillen zichtbaar zijn, is ook een kaart gemaakt die subtiele variaties in oppervlaktesamenstelling in beeld brengt, gebaseerd op waarnemingen op infrarode, rode en blauwe golflengten door de Amerikaanse ruimtesonde Dawn. De grootteverdeling en de (enigszins onregelmatige) vormen van inslagkraters op Ceres doen sterk denken aan kraters op de ijzige Saturnusmaan Rhea, aldus planeetonderzoekers van het Dawn-project. Dawn ontdekte ook drie uitbarstingen van energierijke elektronen van Ceres, mogelijk indirect veroorzaakt door de wisselwerking van de dwergplaneet met de zonnewind. Dawn zal in oktober in zijn laagste omloopbaan worden gebracht, op een hoogte van niet meer dan 375 kilometer. Naar verwachting blijft de ruimtesonde tot zomer 2016 operationeel. (GS)
Dawn Team Shares New Maps and Insights about Ceres (origineel persbericht)

   
29 september 2015 • Gemini-telescoop vindt jonge verweesde sterren
Astronomen van de Universiteit van Hawaii hebben met behulp van de Gemini North-telescoop vijf pasgeboren wees-sterretjes gevonden. De sterren bevinden zich in de nabijheid van het stervormingscomplex HH24, op 1300 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Orion. HH24 is een gas- en stofwolk met een complexe structuur, waarin zich veel jonge sterren bevinden. Op een nieuwe foto van HH24, gemaakt met de Gemini-telescoop, zijn niet minder dan zes afzonderlijke jets (straalstromen) zichtbaar, die door de pasgeboren sterren de ruimte in worden geblazen. Op grotere afstand van de kern van het stervormingsgebied, waar de dichtheid van het gas en stof te laag is voor de vorming van sterren, hebben de astronomen echter ook een paar pasgeboren dwergsterren ontdekt. Het gaat zo goed als zeker om objecten die uit het stervormingsgebied de ruimte in zijn geslingerd als gevolg van zwaartekrachtsstoringen van andere sterren. Bij zo'n ontmoeting kan één ster met hoge snelheid weggeslingerd worden, terwijl twee andere in een kleine omloopbaan om elkaar heen blijven draaien. De asymmetrische verstoringen in één van de jets in HH24 zouden veroorzaakt kunnen zijn door de baanbeweging van zo'n nauwe dubbelster, aldus de astronomen. (GS)
Searching for Orphan Stars Amid Starbirth Fireworks (origineel persbericht)

   
28 september 2015 • Veel exo-aardes hebben beschermend magneetveld
Aarde-achtige exoplaneten die een kleine baan beschrijven rond een kleine, lichte ster, hebben waarschijnlijk een magnetisch veld waardoor ze beschermd worden tegen gevaarlijke kosmische straling uit de ruimte. Die conclusie trekken astronomen van de University of Washington op basis van modelberekeningen. Veel aarde-achtige exoplaneten beschrijven kleine omloopbanen rond rode dwergsterren. Omdat die sterren maar weinig energie produceren, ligt hun 'bewoonbare zone' op kleine afstand. Ondanks hun korte omlooptijd kunnen de rondcirkelende exo-aardes dus mogelijk toch 'leefbaar' zijn. De vraag is dan wel of dat leven bestand is tegen de energierijke geladen deeltjes die zowel van de ster als uit de kosmos afkomstig zijn. Het leven op aarde wordt tegen die zonnewind en kosmische straling beschermd door een magnetisch veld. In een artikel in Astrobiology rekenen de astronomen nu voor dat aarde-achtige exoplaneten op kleine afstand van een dwergster in veel gevallen inderdaad een magnetisch veld zullen hebben. Door de kleine afstand tot hun ster is er sprake van een sterke getijdenwerking, ook in het inwendige van de planeet. Daardoor ontstaat grootschalig vulkanisme, en koelt het inwendige van de planeet relatief snel af. Dat is weer gunstig voor het opwekken van een magneetveld, aldus de onderzoekers. (GS)
Earth-like planets around small stars likely have protective magnetic fields, aiding chance for life (origineel persbericht)

   
28 september 2015 • India lanceert röntgensatelliet
De Indiase ruimtevaarorganisatie ISRO heeft maandag met succes de wetenschappelijke kunstmaan Astrosat in een baan om de aarde gebracht, met behulp van de eveneens Indiase PSLV-raket (Polar Satellite Launch Vehicle). Astrosat is een röntgenkunstmaan die met drie verschillende röntgeninstrumenten en twee ultraviolet-telescopen energierijke straling uit het heelal gaat bestuderen. Astrosat is India's eerste wetenschappelijke kunstmaan. (GS)
Launch of Astrosat - 1st Indian Astronomy Satellite (origineel persbericht)

   
28 september 2015 • Rosetta-komeet is Siamese tweeling
Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, die sinds najaar 2014 in detail bestudeerd wordt door de Europese komeetverkenner Rosetta, bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke kometen die met elkaar 'vergroeid' zijn. De twee kleine kometen - elk niet meer dan een paar kilometer in middellijn - moeten ooit een 'zachte' botsing hebben ondergaan, waarna ze als gevolg van de onderlinge zwaartekracht met elkaar verbonden zijn gebleven. Op die manier is de merkwaardige vorm van de kern van komete 67P ontstaan: het kleine, ijzige hemellichaam heeft wel wat weg van een badeendje, met een enigszins afgeplat 'lijf', een smalle 'nek' en een min of meer bolvormige 'kop'. Dat de Rosetta-komeet een sorot kosmische Siamese tweeling is, volgt uit gedetailleerd onderzoek aan de gelaagde opbouw van de twee helften. Die strekt zich uit tot enkele honderden meters onder het oppervlak. De gelaagde structuur van de twee delen van de komeet, enigszins vergelijkbaar met die van een ui, toont overduidelijk aan dat er oorspronkelijk sprake moet zijn geweest van twee afzonderlijke hemellichamen. Wanneer de zachte botsing heeft plaatsgevonden, is (nog) niet bekend. De nieuwe resultaten zijn gepubliceerd in Nature en deze week gepresenteerd op het European Planetary Science Congress in Nantes (Frankrijk). (GS)
How Rosetta's Comet Got Its Shape (origineel persbericht)

   
28 september 2015 • Stromend water gevonden op Mars
Er is stromend water op Mars. De donkere strepen op berg- en kraterhellingen op Mars zijn gevormd door kort durende stroompjes van extreem zout water. Dat melden Amerikaanse en Franse onderzoekers in een artikel in Nature Geoscience. Met de CRISM-spectroscoop van de Mars Reconnaissance Orbiter zijn ze erin geslaagd om de aanwezigheid van met water verzadigde zouten aan te tonen in de donkere 'hellingsporen' (recurring slope lineae). De zouten (o.a. magnesium- en natriumperchloraat) kunnen het vriespunt van water met enkele tientallen graden verlagen. Al langer werd aangenomen dat de enkele meters brede strepen - die ontstaan in de warme Marslente, langer worden in de zomer, en weer verdwijnen in de herfst en winter - gevormd worden door stromend water, maar definitief bewijs daarvoor was er tot nu toe niet. Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van stromend water op een ander hemellichaam dan de aarde is aangetoond. Wel staat vast dat sommige ijsmanen, waaronder de Jupitermaan Europa en de Saturnusmaan Enceladus, een grote ondergrondse oceaan hebben. Van Mars was al bekend dat er in het verre verleden zeeën en oceanen waren, en dat er momenteel veel ijs aanwezig is in de bodem. Volgens NASA-wetenschappers betekent de nieuwe ontdekking dat er ook nu nog omstandigheden op Mars voorkomen die het bestaan van micro-organismen mogelijk maken. Daarbij moet aangetekend worden dat de waterstroompjes extreem zout zijn, slechts van korte duur zijn, relatief weinig water bevatten, en maar op een relatief klein aantal plaatsen voorkomen. Bovendien staat het oppervlak van Mars bloot aan dodelijke kosmische straling uit het heelal, omdat de planeet geen magnetisch veld en slechts een zeer ijle dampkring heeft. (GS)
NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars (origineel persbericht)

   
25 september 2015 • Ons zonnestelsel is toch vrij gemiddeld
Ons zonnestelsel blijkt minder uitzonderlijk te zijn dan soms wordt beweerd. Dat schrijven twee Amerikaanse astronomen in een artikel in The Astrophysical Journal. Rebecca Martin (University of Nevada, Las Vegas) en Mario Livio (Space Telescope Science Institute, Baltimore) vergeleken de eigenschappen van de planeten in ons zonnestelsel met die van de duizenden exoplaneten die de afgelopen twintig jaar zijn ontdekt. Daarbij keken ze naar massa's en dichtheden van de planeten, naar de leeftijden van de planetenstelsels, naar de ligging en afmetingen van de planeetbanen, naar de baanexcentriciteiten en naar het al dan niet voorkomen van 'super-aardes' in planetenstelsels. Als rekening wordt gehouden met selectie-effecten (kleine exoplaneten zijn bijvoorbeeld moeilijker waarneembaar dan grotere), blijkt dat ons planetenstelsel in de meeste opzichten vrij gemiddeld is. Het meest uitzonderlijke is de afwezigheid van superaardes - planeten die tussen 2 en 10 keer zo zwaar zijn als de aarde. Ook bevat het zonnestelsel geen planeten in extreem kleine omloopbanen, maar dat die bij andere sterren wel in grote aantallen zijn gevonden is mogelijk ook een selectie-effect. (GS)
How Normal is Our Solar System? (origineel persbericht)

   
25 september 2015 • Marswagen Opportunity overwintert in Marathon Valley
De Amerikaanse Marswagen Opportunity, die al sinds januari 2004 actief is op Mars, zal de komende (zuidelijke) Marswinter doorbrengen in Marathon Valley, een vallei aan de oostzijde van de 22 kilometer grote Marskrater Endeavour. Marathon Valley is interessant vanwege de kleimineralen die er zijn gevonden. Op het zuidelijk halfrond van Mars, waar Opportunity zich bevindt, wordt het winter - de dagen duren steeds korter en de zon staat midden op de dag steeds lager boven de noordelijke horizon. Om zoveel mogelijk zonne-energie op te vangen zal Opportunity tijdens de winter vooral op de zuidelijke helling van Marathon Valley actief zijn, en worden de zonnepanelen van Opportunity zo veel mogelijk in de richting van de zon gekanteld. De kortste dag op het zuidelijk halfrond van Mars is in januari 2016. Wanneer de Marslente weer aanbreekt, zal er verder onderzoek verricht gaan worden op de vlakkere bodem van Marathon Valley. (GS)
Opportunity Mars Rover Preparing for Active Winter (origineel persbericht)

   
25 september 2015 • Rosetta detecteert argon bij komeet 67P
De Europese komeetverkenner Rosetta heeft het edelgas argon aangetroffen in de zogeheten coma van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko - de ijle 'dampkring' van de komeet, die bestaat uit materiaal dat van het oppervlak is verdampt onder invloed van de zonnewarmte. Nooit eerder is argon gedetecteerd bij een komeet. Uit de metingen konden onderzoekers van de Universiteit van Bern afleiden wat de relatieve verhouding is tussen de hoeveelheden argon en water in de komeet. Die verhouding blijkt veel groter te zijn dan de argon/water-verhouding op aarde. Dat wijst er (opnieuw) op dat het water op onze planeet niet voornamelijk afkomstig is van kometen zoals 67P/Churyumov-Gerasimenko. Als dat wél het geval was, zou de dampkring van de aarde veel meer argon bevatten. Eerder bleek uit Rosetta-metingen aan het deuteriumgehalte van 67P al dat kometen waarschijnlijk niet de belangrijkste leveranciers zijn geweest van het aardse oceaanwater. De nieuwe metingen, vorig najaar verricht door het ROSINA-instrument van Rosetta, zijn gepubliceerd in Science Advances. (GS)
Rosetta Detected Argon at Comet Churyumov-Gerasimenko (origineel persbericht)

   
25 september 2015 • 'Slangenhuid'-landschap en andere verrassingen op Pluto
De nieuwste foto's van Pluto, afgelopen zomer gemaakt door de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons, en afgelopen week ontvangen op aarde, laten merkwaardige landschappen zien waarvoor geologen nog geen bevredigende verklaring hebben. Op de extreem gedetailleerde opnamen, die in sommige gevallen details van slechts enkele honderden meters groot, zijn uitgestrekte gebieden te zien die qua structuur meer aan boombast of slangenhuid doen denken dan aan een ijzig landschap. Andere opnamen tonen geïsoleerde ijsbergen in bevroren stikstofvlaktes waar ribbelachtige patronen in te zien zijn - mogelijk een soort sneeuwduinen. Door opnames in zichtbaar licht te combineren met foto's die gemaakt zijn op infrarode golflengten, is een nieuw kleurenbeeld van de dwergplaneet samengesteld - het meest gedetailleerde mozaïek tot nu toe. Ook zijn metingen verricht aan de verdeling van methaanijs op het oppervlak. Die is niet gelijkmatig: methaan komt vooral voor in de helderste gebieden van het Pluto-oppervlak. Er is echter nog niet bekend of methaanijs zich bij voorkeur afzet op terrein met een hoge reflectiviteit, of dat de betreffende gebieden zo helder zijn als gevolg van de aanwezigheid van bevroren methaan. (GS)
Perplexing Pluto: New ‘Snakeskin’ Image and More from New Horizons (origineel persbericht)

   
24 september 2015 • Speurtocht van 11 jaar zet theorie over dubbele zwarte gaten op z'n kop
Een elf jaar durende speurtocht naar laagfrequente zwaartekrachtsgolven heeft tot nu toe niets opgeleverd, zo melden Australische radioastronomen deze week in Science. Dat doet vermoeden dat er iets goed mis is met onze ideeën over dubbele zwarte gaten in de kernen van verre sterrenstelsels. Zwaartekrachtsgolven zijn minieme rimpelingen in de ruimtetijd, die in 1916 zijn voorspeld door Albert Einstein, maar die nog nooit direct zijn waargenomen. Ze ontstaan wanneer grote massa's sterke versnellingen ondergaan. Relatief hoogfrequente zwaartekrachtsgolven worden bijvoorbeeld geproduceerd (naar men aanneemt) door neutronensterren die in een baan om elkaar heen bewegen, naar binnen spiralen, en uiteindelijk versmelten tot een zwart gat. Zwaartekrachtsgolven met een veel lagere frequentie zouden geproduceerd moeten worden door dubbele superzware zwate gaten in de kernen van sterrenstelsels. Astronomen verwachten dat er veel sterrenstelsels zijn met zo'n dubbel superzwaar zwart gat in de kern. Sterrenstelsels botsen en versmelten namelijk met elkaar, en uit theoretische modellen volgt dat het heel lang kan duren voordat ook de twee centrale zwarte gaten met elkaar versmelten. Al die tijd draaien de twee superzware zwarte gaten in een (steeds kleiner wordende) baan om elkaar heen, en zouden er zwaartekrachtsgolven opgewekt moeten worden. Met de Parkes-radiotelescoop in Australië hebben de sterrenkundigen elf jaar lang een aantal millisecondepulsars in de gaten gehouden - extreem snel roterende sterren die met de regelmaat van een atoomklok korte radiopulsjes produceren. Door de aankomsttijdstippen van de pulsjes extreem nauwkeurig vast te leggen (tot op enkele miljardsten van een seconde), zou het mogelijk moeten zijn om zwaartekrachtsgolven te detecteren. Die vervormen namelijk de ruimtetijd, zodat de afstanden tot de pulsars met enkele meters variëren, waardoor ook de aankomsttijdstippen van de pulsjes extreem kleine variaties vertonen. Na elf jaar meten concluderen de astronomen nu echter dat hun Pulsar Timing Array tot nu toe geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor het bestaan van laagfrequente zwaartekrachtsgolven. Dat betekent dat het aantal dubbele superzware zwarte gaten in het heelal veel kleiner is dan door theoretici wordt voorspeld. Een mogelijke verklaring is dat de twee zwarte gaten van botsende sterrenstelsels wél al na relatief korte tijd versmelten tot één extreem zwaar zwart gat. Overigens is afgelopen maand met aardse detectoren ook een nieuwe speurtocht op touw gezet naar de hoogfrequente zwaartekrachtsgolven van versmeltende neutronensterren. Ook die heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. (GS)
Eleven year cosmic search leads to black hole rethink (origineel persbericht)

   
24 september 2015 • Zwart gat in ver sterrenstelsel is 30 keer zwaarder dan verwacht
Sterrenkundigen hebben een zwart gat gevonden in de kern van een ver sterrenstelsel dat ongeveer 350 miljoen maal zo zwaar is als de zon. Op zich niet zo bijzonder - er zijn superzware zwarte gaten bekend die miljarden zonsmassa's 'wegen' - maar dit zwarte gat is toch 30 keer zwaarder dan verwacht. Het sterrenstelsel waarin het zich bevindt, heeft namelijk een massa van 'slechts' ca. 25 miljard zonsmassa's. De massa van het zwarte gat in het stelsel SAGE0536AGN is bepaald door de snelheid te meten waarmee gas in de kern van het stelsel rond het zwarte gat beweegt. De metingen zijn uitgevoerd met de South African Large Telescope, door een team van astronomen onder leiding van de van oorsprong Nederlandse sterrenkundige Jacco van Loon van Keele University. De nieuwe resultaten zijn gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. De afgelopen decennia hebben sterrenkundigen ontdekt dat er een soort 'standaardverhouding' bestaat tussen de massa van een sterrenstelsel en de massa van het zwarte gat in de kern van dat stelsel: sterrenstelsels zijn nooit meer dan ca. 2000 maal zo zwaar als het zwarte gat in hun kern. In het geval van SAGE0536AGN is die verhouding echter 'slechts' 70. Dat betekent dat het zwarte gat op de een of andere reden veel langer is blijven groeien dan het sterrenstelsel zelf. Of er meer van dit soort 'onwaarschijnlijk zware' zwarte gaten bestaan, is niet bekend - SAGE0536AGN is bij toeval ontdekt door de Amerikaanse ruimtetelescop Spitzer. (GS)
Too big for its boots: black hole is 30 times expected size (origineel persbericht)

   
24 september 2015 • Citizen science-project SpaceWarps vindt zwaartekrachtslenzen
Dankzij de hulp van 37.000 vrijwilligers, verenigd in het citizen science-project SpaceWarps, zijn 29 nieuwe kandidaat-zwaartekrachtslenzen ontdekt. Een zwaartekrachtslens ontstaat wanneer het licht van een extreem ver sterrenstelsel wordt afgebogen, vervormd en versterkt door de zwaartekracht van een dichterbij gelegen stelsel (of een cluster van sterrenstelsels). Zwaartekrachtslenzen zijn alleen zichtbaar wanneer het achtergrondstelsel en het 'lens-stelsel' vrijwel exact op één lijn liggen met de aarde. Ze zijn daardoor vrij zeldzaam; tot nu toe zijn er slechts enkele honderden bekend. Met behulp van slimme computeralgoritmes kan in foto's van de sterrenhemel wel gezocht worden naar zwaartekrachtslenzen, maar een computer herkent ze toch niet allemaal. Via het citizen science-project SpaceWarps hebben enkele tienduizenden vrijwilligers nu in totaal 430.000 opnamen van de sterrenhemel afgespeurd op zoek naar zwaartekrachtslenzen die nooit eerder zijn opgemerkt. De foto's zijn gemaakt door de Canada-France-Hawaii-telescoop op Mauna Kea, Hawaii. De ontdekking van 29 nieuwe kandidaat-zwaartekrachtslenzen is gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. (GS)
Discovery of Potential Gravitational Lenses by Citizen Scientists (origineel persbericht)

   
24 september 2015 • Hubble ziet beweging in de Sluiernevel
Met de in 2009 geïnstalleerde Wide Field Camera 3 van de Hubble Space Telescope zijn nieuwe gedetailleerde opnamen gemaakt van de Sluiernevel - het uitdijende restant van een supernova-explosie die ca. 10.000 jaar geleden plaatsvond op 2100 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Zwaan. Het licht van de explosie moet zo'n 8000 jaar geleden op aarde zijn aangekomen. In 1997 is de Sluiernevel ook al door Hubble gefotografeerd, met de oudere Wide Field and Planetary Camera 2. De nieuwe opnamen vertonen meer detail en beslaan ook een wat groter deel van de hemel. Overigens heeft de nevel momenteel een middellijn van ca. 110 lichtjaar - te groot om in zijn geheel door Hubble in beeld gebracht te worden. Door de oude en de nieuwe opnamen met elkaar te vergelijken, is duidelijk te zien dat sommige van de draderige gasslierten in de nevel zich in de tussenliggende 18 jaar een beetje hebben verplaatst. Het nevelgas heeft een snelheid van ongeveer 1,5 miljoen kilometer per uur; de complexe structuur is het gevolg van schokgolven die zijn ontstaan toen het weggeblazen gas van de geëxplodeerde ster in botsing kwam met een veel trager uitdijende schil van gas dat is 'opgeveegd' door de krachtige sterrenwind van de ster vóórdat hij explosief aan zijn einde kwam. (GS)
Revisiting the Veil Nebula (origineel persbericht)

   
23 september 2015 • IJzige dag-nachtcyclus ontdekt op Rosetta-komeet
Europese komeetonderzoekers publiceren deze week in Nature nieuwe resultaten van de komeetverkenner Rosetta, die al bijna een jaar een baan beschrijft rond de kleine, ijzige kern van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Uit de metingen blijkt dat het bevroren oppervlak van de komeet een bijzondere dag-nachtcyclus vertoont. De waarnemingen zijn vorig najaar gedaan, nog vóór de aankomst van Rosetta, en hebben betrekking op een actief gebied in de smalle 'hals' van de komeetkern. Het blijkt dat een dunne laag oppervlakte-ijs sublimeert (van bevroren vorm direct overgaat in gasvorm) wanneer het betreffende deel van de komeet door de zon wordt beschenen. Infraroodwaarnemingen laten zien dat er geen oppervlakteijs meer aanwezig is wanneer hetzelfde gebied zich in de schaduw bevindt (de rotatieperiode van komeet 67P bedraagt ongeveer twaalf uur). Het materiaal onder het oppervlak is dan echter nog niet helemaal afgekoeld, waardoor het ijs op enige diepte ook dan nog sublimeert en zich in de vorm van waterdamp een weg naar buiten baant door het poreuze komeetmateriaal. Eenmaal aan het oppervlak aangekomen, waar de (nacht-)temperatuur veel lager is, zet die waterdamp zich weer af in de vorm van ijskristallen. Zo ontstaat tijdens de ca. zes uur durende komeetnacht weer een nieuw dun laagje oppervlakte-ijs, en begint de cyclus weer van voren af aan. Uit de metingen volgt ook dat het bestudeerde deel van het komeetoppervlak, tot een diepte van enkele centimeters, voor ca. 10 tot 15 procent uit waterijs bestaat. (GS)
Rosetta reveals comet's water-ice cycle (origineel persbericht)

   
23 september 2015 • Is gaswolk G2 oorzaak van verhoogde activiteit van zwart gat in Melkwegcentrum?
De activiteit van het superzware zwarte gat in de kern van ons Melkwegstelsel is in de afgelopen maanden sterk toegenomen. Normaal gesproken vertoont het zwarte gat ongeveer één uitbarsting van röntgenstraling per tien dagen; inmiddels ligt die frequentie op ongeveer één uitbarsting per dag. De röntgenuitbarstingen ontstaan wanneer materie sterk verhit wordt alvorens het zwarte gat in te vallen. De activiteit van het zwarte gat in het Melkwegcentrum (dat ruim 4 miljoen maal zo zwaar is als de zon) wordt al jarenlang in de gaten gehouden door drie röntgenkunstmanen: het Amerikaanse Chandra X-ray Observatory, de Europese ruimtetelescoop XMM-Newton en de NASA-kunstmaan Swift. De oorzaak van de toegenomen activiteit is niet met zekerheid bekend. Het is denkbaar dat er een relatie is met de recente passage van een grote, ijle gaswolk, G2 geheten. Die vloog afgelopen voorjaar op korte afstand langs het zwarte gat. Mogelijk is G2 daarbij toch meer materie verloren dan aanvankelijk werd aangenomen. (GS)
Milky Way's Black Hole Shows Signs of Increased Chatter (origineel persbericht)

   
23 september 2015 • Superzware sterren in vroege heelal kunnen zwarte gaten-raadsel oplossen
Kort na de oerknal zijn er in het heelal wellicht extreem zware sterren ontstaan, met massa's van wel 100.000 maal de massa van de zon. Dat suggereren Japanse onderzoekers in een artikel in The Astrophysical Journal. De superzware sterren zouden aan het eind van hun korte leven ineengestort zijn tot grote, zware zwarte gaten. Later in de geschiedenis van het heelal konden zulke extreem zware sterren niet meer gevormd worden, doordat het heelal ijler en koeler was geworden. De theorie biedt een elegante oplossing voor een nijpend probleem in de kosmologie. Op afstanden van vele miljarden lichtjaren, waar sterrenkundigen terugkijken tot kort na de oerknal, zijn al superzware zwarte gaten gevonden die miljarden malen zo zwaar zijn als de zon. Een gewoon 'stellair' zwart gat, zoals dat ontstaat bij de supernova-explosie van een 'gewone' zware ster, kan in die korte tijd nooit genoeg materie hebben opgeslokt om zo zwaar te worden. Maar wanneer er heel kort na de oerknal al zeer zware zwarte gaten bestonden, is het volgens de modelberekeningen van de onderzoekers wél mogelijk om in relatief korte tijd superzware zwarte gaten te vormen. Bij de explosie en ineenstorting van de hypothetische superzware sterren zouden gammaflitsen geproduceerd moeten worden met een duur van enkele uren tot enkele dagen. Astronomen hebben inderdaad al enkele merkwaardige, extreem lange gammaflitsen waargenomen - wellicht gaat het hier om de explosie van superzware sterren in de allervroegste jeugd van het universum. (GS)
Collapsing Enormous Stars (origineel persbericht)

   
23 september 2015 • Blijft activiteit zon ook tijdens volgende cyclus gering?
Volgens zonnefysici van het Naval Research Laboratory zal de zon ook tijdens de volgende 11-jarige cyclus weinig activiteit vertonen. De huidige cyclus (cyclus 24) loopt langzaam maar zeker ten einde, en was verrassend 'zwak', met weinig zonnevlekken, zonsuitbarstingen etcetera. Neil Sheeley en Yi-Ming Wang voorspellen nu dat dat ook tijdens cyclus 25 het geval zal zijn. De twee onderzoekers leiden dat indirect af uit een opmerkelijk verschijnsel dat zich eind 2014 voordeed: hoewel het aantal zonnevlammen en uitbarstingen verhoudingsgewijs laag bleef, nam de totale magnetische veldsterkte van de zon in korte tijd snel toe, tot de hoogste waarde sinds 1991. Dat de toegenomen magnetische flux toch niet gepaard ging met een toename in de activiteit van de zon, kan volgens Sheeley en Wang verklaard worden door een combinatie van factoren, waaronder de relatieve ligging en de afmetingen van actieve gebieden op de zon. Ook tijdens eerdere activiteitscycli heeft zich kort na het maximum een vergelijkbare toename van de magnetische veldsterkte van de zon voorgedaan. In een artikel in The Astrophysical Journal schrijven de onderzoekers bovendien dat de sterkte van de zogeheten axisymmetrische component van dat magnetisch veld (symmetrisch ten opzichte van de rotatieas van de zon) gebruikt kan worden als een eerste indicatie van de te verwachten zonneactiviteit in de volgende cyclus. Op basis van die methode voorspellen ze dat cyclus 25 even 'zwak' zal zijn als cyclus 24. (GS)
Witnessing Solar Rejuvenation (origineel persbericht)

   
23 september 2015 • Waterdamp gevonden in binnendelen van protoplanetaire schijf
Astronomen hebben met een spectrograaf op de Gemini North-telescoop in Hawaii waterdamp ontdekt in de binnendelen van de protoplanetaire schijf rond de ster DoAr 44. De watermoleculen bevinden zich op kleine afstand van de pasgeboren ster, in het gebied waarin aardeachtige planeten kunnen ontstaan. Waterdamp is al eerder aangetroffen in protoplanetaire schijven, maar de vondst bij DoAr 44 was onverwacht. Het gaat hier namelijk om een zogeheten 'pre-transitionele' schijf, waarin een grote lege zone voorkomt, vermoedelijk als gevolg van de zwaartekrachtswerking van reeds gevormde planeten. Alleen op echt kleine afstand van de ster is nog een ring van gas en stof aanwezig. Doordat watermoleculen gemakkelijk uiteenvallen onder invloed van de energierijike ultraviolette straling van de centrale ster, komt er in de binnendelen van zulke (pre-)transitionele schijven meestal geen waterdamp meer voor: de moleculen worden niet langer 'beschermd' door stofdeeltjes. Hoe het mogelijk is dat de binnendelen van de schijf rond DoAr 44 toch waterdamp bevatten, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er sprake van materiaaltransport uit de meer naar buiten gelegen delen van de schijf. De nieuwe resultaten zijn gepubliceerd in The Astrophysical Journal. (GS)
Water Vapor in an Unexpected Location (origineel persbericht)

   
23 september 2015 • Kepler-onderzoeker schenkt geld aan behoud aarde
NASA-onderzoeker Bill Borucki, initiatiefnemer en wetenschappekijk projectleider van de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler, geeft een groot deel van de Shaw Prize for Astronomy aan de Union of Concerned Scientists, een organisatie die opkomt voor het behoud van de aarde. De Kepler-ruimtetelescoop heeft tussen 2006 en 2009 enkele duizenden kandidaat-exoplaneten gevonden - planeten bij andere sterren dan de zon. Daar zitten ook 'bewoonbare' planeten tussen, waar de omstandigheden in principe geschikt zijn voor leven. Voor zijn pionierswerk is initiatiefnemer Borucki onderscheiden met de Shaw Prize; de uitreiking vindt vandaag plaats in Hong Kong. Borucki heeft besloten 100.000 dollar te doneren aan de Union of Concerned Scientists, omdat we, zo zegt hij, al die nieuwe exoplaneten nooit zullen kunnen bezoeken. 'Onze toekomst ligt hier op aarde, en we moeten veel meer ondernemen om onze eigen thuisplaneet bewoonbaar te houden.' Behalve aan de Union of Concerned Scientists schenkt Borucki ook geld aan de ALS Foundation. (GS)
Astronomer Borucki to Donate Prize Money to Union of Concerned Scientists (origineel persbericht)

   
22 september 2015 • Verenigd Koninkrijk bouwt spectrograaf voor Europese monstertelescoop
Onder leiding van de University of Oxford en het UK Astronomy Technology Centre zullen Britse onderzoekers een van de eerste wetenschappelijke instrumenten gaan ontwikkelen en bouwen voor de toekomstige 39,2-meter European Extremely Large Telescope (E-ELT). De HARMONI-spectrograaf is een van de drie zogeheten first light-instrumenten van de E-ELT, die gebouwd gaat worden op Cerro Armazonas in Noor-Chili. Met de ontwikkeling en bouw van HARMONI is een bedrag van bijna 30 miljoen euro gemoeid. HARMONI is een zogeheten 'integral field spectrograph': het instrument kan van elk waargenomen object in het beeldveld van de telescoop nauwkeurig de positie aan de hemel én het spectrum vastleggen - de manier waarop de uitgestraalde energie verdeeld is over verschillende golflengten. Uit zo'n spectrum leiden sterrenkundigen waardevolle informatie af over o.a. de beweging en de samenstelling van een hemellichaam. HARMONI zal in de eerste periode na de ingebruikname van de E-ELT voor alle denkbare waarnemingen worden ingezet, van planeten bij andere sterren tot zwarte gaten en sterrenstelsels aan de rand van het waarneembare heelal. (GS)
UK Scientists Seal Deal on European Extremely Large Telescope’s First-Light Spectrograph (origineel persbericht)

   
22 september 2015 • Sterren in Melkwegcentrum mogelijk te 'zien' met radiotelescoop
'Onzichtbare' sterren in de kern van ons Melkwegstelsel kunnen misschien toch 'waargenomen' worden met radiotelescopen. Dat schrijven astronomen van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in een artikel dat geaccepteerd is voor publicatie in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Door de absorberende werking van stof in het centrale vlak van het Melkwegstelsel zijn de sterren in de kern van het stelsel niet zichtbaar met aardse telescopen (een paar uitzonderingen daargelaten: sommige grote reuzensterren zijn waargenomen op infrarode golflengten). Omdat de sterren in het sterke zwaartekrachtsveld van het centrale superzware zwarte gat bewegen, hebben ze hoge snelheden, van duizenden kilometers per seconde. En omdat de sterren gas de ruimte in blazen (de zogeheten sterrenwind) creëren ze bij die hoge snelheden een boeggolf in het ijle interstellaire gas waar ze doorheen bewegen. Elektronen die versneld worden door zo'n schokgolf zenden radiostraling uit, en met gevoelige radiotelescopen is het dus in principe mogelijk om de locaties van dergelijke boeggolven te achterhalen. Daarmee zijn de sterren op een indirecte manier toch waarneembaar. De Harvard-astronomen stellen voor om de komende jaren gericht op zoek te gaan naar radiostraling van de boeggolf van de ster S2, een van de infrarode reuzensterren die wél direct zijn waar te nemen. Die ster bereikt eind 2017 of begin 2018 zijn kleinste afstand tot het centrale zwarte gat, en daarmee zijn hoogste baansnelheid. Als S2 zijn bestaan ook verraadt op radiogolflengten, kan de techniek vervolgens gebruikt worden voor het opsporen van sterren die op geen enkele andere wijze waarneembaar zijn. (GS)
Radio Telescopes Could Spot Stars Hidden in the Galactic Center (origineel persbericht)

   
21 september 2015 • Groen licht voor DESI-spectroscoop op Kitt Peak
Het Amerikaanse Department of Energy heeft de financiering van het Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) goedgekeurd. DESI zal gemonteerd worden op de 4-meter Mayall-telescoop op de Kitt Peak-sterrenwacht in Arizona, onderdeel van het National Optical Astronomy Observatory. Het 5 ton zware instrument zal in de loop van vijf jaar spectra vastleggen van ruim 30 miljoen sterrenstelsels en quasars. Uit het spectrum van een sterrenstelsel is onder andere de afstand af te leiden. Met behulp van DESI hopen astronomen de grootste en meest gedetailleerde 3D-kaart van de groteschaalstructuur van het universum samen te stellen. Op die manier kan inzicht worden verkregen in de rol van donkere materie en donkere energie tijdens de evolutie van het heelal. DESI krijgt een beeldveld van maar liefst 8 graden en kan van 5000 sterrenstelsels tegelijk het spectrum vastleggen. Daartoe wordt het instrument uitgerust met 5000 glasvezels die met behulp van even zoveel kleine robotjes binnen één minuut naar de juiste positie gemanoeuvreerd kunnen worden om elk het licht van één sterrenstelsel in het beeldveld op te vangen en naar de spectroscoop te leiden. De robotjes gaan gebouwd worden door de University of Michigan. Het is de bedoeling dat DESI in 2019 in gebruik wordt genomen. Het Amerikaanse National Optical Astronomy Observatory werkt al langer samen met het Department of Energy in het onderzoek aan donkere materie en donkere energie, onder andere in de vorm van de Dark Energy Camera op de 4-meter Blanco-telescoop op de Cerro Tololo-sterrenwacht in Chili en de bouw van de Large Synoptic Survey Telescope op Cerro Pachón, eveneens in Chili. (GS)
Dark Energy Spectrometer for Kitt Peak Receives Funding Green Light (origineel persbericht)

   
21 september 2015 • Dubbele zwarte gaten zijn zeldzamer dan gedacht
Dubbele superzware zwarte gaten in de kernen van verre sterrenstelsels zijn zeldzamer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat concluderen radioastronomen op basis van gedetailleerde waarnemingen aan zogeheten X-vormige radiobronnen. De nieuwe resultaten zijn gepubliceerd in Astrophysical Journal Letters. De radiostraling uit de kern van een sterrenstelsel is (naar algemeen wordt aangenomen) in de meeste gevallen afkomstig van de jets van elektrisch geladen deeltjes die de ruimte in worden geblazen door een superzwaar zwart gat. In sommige gevallen blijkt de radiobron in de kern van een sterrenstelsel echter een opmerkelijke X-vorm te hebben. Astronomen gingen er tot nu toe altijd vanuit dat die X-vorm veroorzaakt werd door de aanwezigheid van een dubbel superzwaar zwart gat. Zo'n dubbel zwart gat kan zich vormen na de botsing van twee afzonderlijke sterrenstelsels; uiteindelijk zullen ook de twee zwarte gaten versmelten tot één extreem zwaar zwart gat. Gedetailleerde waarnemingen met de Amerikaanse Karl G. Jansky Very Large Array radiotelescoop in New Mexico hebben nu echter uitgewezen dat de X-vormige radiobronnen in veel gevallen op een andere manier verklaard moeten worden. Slechts in één op de vijf gevallen is er mogelijk echt sprake van een dubbel zwart gat. Het aantal dubbele zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels is dus veel kleiner dan tot nu toe werd aangenomen. De conclusie is onder andere van belang voor natuurkundigen en astronomen die jacht maken op laagfrequente, langgolvige zwaartekrachtsgolven - trillingen in de ruimtetijd die onder andere worden opgewekt door om elkaar heen bewegende zwarte gaten. (GS)
Pairs of Supermassive Black Holes in Galaxies May Be Rarer Than Previously Thought (origineel persbericht)