25 oktober 2016 • Volgende stap naar gravitatiedetector in de ruimte
ESA heeft vandaag Europese wetenschappers opgeroepen om voorstellen in te dienen voor een nieuwe missie om gravitatiegolven te detecteren. Dit is de derde grote missie in ESA’s Cosmic Vision plan.  Op dit moment draait de LISA Pathfinder-satelliet in een baan om de aarde. Deze satelliet is zelf niet in staat om gravitatiegolven te detecteren, maar is een testsatelliet voor diverse technieken die nodig zijn voor zo’n detector. Deze missie was aanvankelijk bedoeld als voorloper op LISA, een gezamenlijke missie van drie satellieten van NASA en ESA, maar dit project is in 2011 afgeblazen. Hierna is ESA gaan onderzoeken of ze een soortgelijk project alleen kunnen ondernemen. De voorlopige uitkomst hiervan is postief en vandaar de oproep van vandaag. Een stimulans voor dit project is natuurlijk de succesvolle detectie van gravitatiegolven met een detector op aarde, die eerder dit jaar bekend werd gemaakt.  Gravitatiegolven bieden een geheel nieuw venster op het heelal. Met aardse telescopen kunnen golven met een frekwentie rond 100 Hz worden gedetecteerd, afkomstig van samensmeltende zwarte gaten met massa’s van tientallen zonsmassa’s. Met detectoren in de ruimte verwacht men golven te kunnen detecteren met frekwenties tussen 1 Hz en 0,1 mHz, veroorzaakt door van superzware zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels.  Grote missies in het wetenschappelijke programma van ESA worden door de ESA geleid, maar staan ook open internationale samenwerking. De eerste missie van het Cosmic Vision plan is Juice, de JUpiter ICy moons Explorer, die in 2022 gelanceerd moet worden. De tweede missie is het röntgenobservatorium Athena (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics), met een waarschijnlijke lanceerdatum in 2028. De derde missie om gravitatiegolven te detecteren, zal mogelijk in 2034 worden gelanceerd. (EM)
Meer informatie:
Next step toward a gravitational-wave observatory in space

   
24 oktober 2016 • Waterrijke aardachtige planeten bij rode dwergsterren
Computersimulaties van wetenschappers van de Universiteit van Bern laten zien dat er een goede kans is dat er in de bewoonbare zone van rode dwergsterren aardachtige planeten voorkomen die rijk zijn aan water. Hun onderzoek is relevant vanwege de recente vondst van een aardachtige planeet op de juiste afstand bij de meest nabije ster Proxima Centauri, een rode dwerg die tien keer lichter is dan de zon en 500 keer minder helder. Eerder al werd zo’n planeet gevonden bij een ster die nog lichter is, Trappist-1.  De computermodellen van Yann Alibert and Willy Benz slagen er in om planeten te laten ontstaan op dezelfde afstand tot rode dwergsterren als ook is waargenomen. Hun resultaten verschijnen binnenkort in het tijdschrift Astronomy and Astrophysics. De planeten hebben een diameter van de helft van die van de aarde tot 1,5 keer groter, maar zijn vaak even groot als de aarde. Daarbij kunnen ze ook berekenen hoeveel water er op deze planeten aanwezig is. 90% van de planeten die in hun modellen ontstond, bevat ten minste 10% water. Ter vergelijking: op aarde is dit maar 0,02%. Het zijn dus echter waterwerelden, waarbij op grote diepte, onder hoge druk, het water overgaat in ijs. Water is noodzakelijk voor leven zoals wij dat kennen, maar te veel water is mogelijk ook niet goed.  Bij hun berekeningen gingen de wetenschappers uit van een protoplanetaire schijf, bestaande uit gas en stof, rond een lichte ster, met daarin tien embryonale planeten met de massa van de maan, willekeurig verdeeld in de schijf. Deze embryos konden vervolgens groter groeien met materiaal uit de schijf en daarbij door de schijf migreren. Zo simuleerden ze de vorming van een paar honderd planetenstelsels, waarbij elk stelsel ongeveer drie dagen rekentijd vergde. Wat voor planeten er ontstaan, hangt daarbij ook af van de structuur en de evolutie van de protoplanetaire schijf. Lichte, rode dwergsterren zijn veel talrijker dan sterren met de massa van de zon, en de verwachting is dat astronomen nog veel meer aardachtige planeten bij dit soort sterren gaan vinden. Deze planetenstelsels kunnen dan vergeleken worden met computersimulaties zoals deze. (EM) 
Meer informatie:
Preferentially Earth-sized planets with lots of water

   
21 oktober 2016 • Astronomen nemen ‘hartslag-sterren’ onder de loep
Astronomen hebben de omloopbanen geanalyseerd van negentien zogeheten hartslag-sterren – dubbelsterren die hun naam danken aan het feit dat de grafiek van hun helderheidsvariaties op een elektrocardiogram lijkt. Deze objecten zijn heel interessant, omdat de compacte sterparen in langgerekte elliptische banen om elkaar heen wentelen. Dat maakt hen tot natuurlijke laboratoria voor het onderzoek van de zwaartekrachtsinvloed die sterren op elkaar uitoefenen. Bij een hartslag-dubbelster varieert de afstand tussen de twee om elkaar draaiende sterren sterk: van ruwweg enkele malen de straal van een ster tot het tienvoudige daarvan. Tijdens hun dichtste onderlinge nadering oefenen de sterren zoveel aantrekkingskracht op elkaar uit, dat ze een beetje eivormig worden. Dat is een van de redenen waarom ze helderheidsvariaties vertonen. Na die dichtste nadering oscilleren de sterren de hele tijd na – een verschijnsel dat zich laat vergelijken met het nagalmen van een kerkklok. Met de Kepler-satelliet zijn sinds 2011 al 173 van deze bijzondere dubbelsterren ontdekt. Van negentien daarvan zijn nu de omloopbanen onder de loep genomen. Daarbij is gebruik gemaakt van een spectrometer van de Keck-telescoop op Hawaï. Met zo’n instrument kan worden gemeten met welke snelheid een ster naar ons toe of van ons vandaan beweegt. Deze informatie stelde de astronomen in staat om de vorm van de omloopbanen van de hartslag-sterren te meten. De onderzoekers vermoeden dat sommige van deze dubbelsterren nog een derde en misschien zelfs een vierde ster als begeleider hebben. Toch lijken deze – nog niet gedetecteerde – begeleiders niet veel invloed te hebben op de compacte omloopbanen van de hartslag-sterren. (EE)
Meer informatie:
'Heartbeat Stars' Unlocked in New Study

   
21 oktober 2016 • Marslander Schiaparelli lijkt echt te zijn gecrasht
Met behulp van de Mars Reconnaissance Orbiter zijn twee plekken op het oppervlak van Mars ontdekt die recent moeten zijn ontstaan. Het zouden wel eens sporen kunnen zijn van de gecrashte Europese Marslander Schiaparelli. Schiaparelli daalde op 19 oktober af in de atmosfeer van Mars, maar het contact met de landingsmodule werd kort voor de verwachte landing verbroken. Het vermoeden bestond al dat er iets was misgegaan, en de nieuwe foto lijkt dat te bevestigen. De verse sporen zijn slechts vijf kilometer verwijderd van de beoogde landingsplek. Het heldere plekje op de foto zou de twaalf meter grote parachute van Schiaparelli kunnen zijn. Een kilometer noordelijker is een vage donker plek te zien met afmetingen van 15 bij 40 meter. Dat lijkt de plek te zijn waar de Marslander, na een veel te lange vrije val, is neergestort nadat zijn remraketten er vroegtijdig de brui aan gaven. Geschat wordt dat Schiaparelli vanaf een hoogte van twee tot vier kilometer omlaag is gevallen. Daarbij zou zijn snelheid zijn opgelopen tot 300 kilometer per uur. Mogelijk is hij bij de crash ook nog geëxplodeerd, omdat zijn brandstoftanks nog vol waren. Komende week zal de Mars Reconnaissance Orbiter detailrijkere foto’s van het ‘landingsgebied’ maken. Daarop kunnen ook sporen van het hitteschild van Schiaparelli te zien zijn. (EE)
Meer informatie:
Mars Reconnaissance Orbiter views Schiaparelli landing site

   
21 oktober 2016 • Heeft Uranus nóg twee maantjes?
Nieuw onderzoek, op basis van dertig jaar oude gegevens van de NASA-ruimtesonde Voyager 2, wijst erop dat zich in het ringenstelsel van de planeet Uranus nog twee onontdekte maantjes schuilhouden. Het onderzoek heeft laten zien dat de hoeveelheid materiaal aan de rand van twee van de helderste ringen van Uranus periodieke variaties vertoont. Volgens Amerikaanse planeetwetenschappers geven die variaties aan dat er twee kleine objecten vlak langs deze ringen om Uranus cirkelen. De reden om nog eens goed naar oude Voyager-gegevens te kijken, was dat de beide planeetwetenschappers de afgelopen jaren veel ervaringen hebben opgedaan met het interpreteren van gegevens van de Cassini-sonde, die om de planeet Saturnus cirkelt. Dat bracht Rob Chancia en Matt Hedman op het idee om nog eens goed te kijken naar de gegevens van de ‘radiobedekkingen’ van Voyager 2 – de momenten waarop de radiosignalen die de ruimtesonde naar de aarde sturen door de ringen van Uranus heen gingen. Ook gegevens van sterbedekkingen, gemaakt toen de ruimtesonde het licht mat van achtergrondsterren die door de ringen heen schenen, zijn nog eens onder de loep genomen. Op die manier kwamen Chancia en Hedman op het spoor van golven in de ringen van Uranus die veel weg hebben van vergelijkbare structuren in de ringen van Saturnus. Bij deze laatste planeet worden deze structuren door kleine maantjes veroorzaakt. Als dat bij Uranus ook het geval is, zou het gaan om maantjes met afmetingen van slechts 4 tot 14 kilometer. Dat maakt de objecten heel moeilijk waarneembaar: het zou dus niet zo heel vreemd zijn dat ze tot nu toe niet zijn opgemerkt – zelfs niet door de Voyager 2. (EE)
Meer informatie:
Uranus May Have Two Undiscovered Moons

   
20 oktober 2016 • Metaalrijke planetoïde bevat toch (wat) water
De grote planetoïde 16 Psyche – vermoedelijk de metalen kern van een verwoeste protoplaneet – lijkt water op zijn oppervlak te hebben. Dat is alleen verklaarbaar als die door andere planetoïden zijn aangeleverd. Met een middellijn van ruwweg 200 kilometer behoort Psyche tot de grootste planetoïden van de planetoïdengordel tussen de omloopbanen van Mars en Jupiter. Uit de zwaartekrachtsinvloed die hij op objecten in zijn omgeving uitoefent blijkt dat hij ook tot de zwaarste behoort. Daaruit kan worden afgeleid dat hij vrijwel geheel hij nikkel en ijzer bestaat. Vermoed wordt dat de planetoïde een restant is van een protoplaneet die, miljarden jaren geleden, bij een botsing vrijwel geheel is verwoest. Bij eerdere waarnemingen was geen spoor van water op het oppervlak van Psyche aangetroffen. Maar nieuwe waarnemingen, verricht met de NASA Infrared Telescope Facility, wijzen nu toch op de aanwezigheid van diverse vluchtige stoffen. Dat is opmerkelijk, omdat het vermeende ontstaansproces van objecten als deze daar weinig ruimte voor laat. Volgens de wetenschappers die de waarnemingen hebben verricht, zou het water op Psyche afkomstig kunnen zijn van andere planetoïden die in het verre verleden op zijn oppervlak zijn ingeslagen. Een andere mogelijkheid is dat de vluchtige verbindingen zijn ontstaan door de inwerking van de zonnewind op silicaatmineralen op het oppervlak. De resultaten van dit onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC) in Pasadena, Californië. (EE)
Meer informatie:
Unexpected Discoveries On A Metal World

   
20 oktober 2016 • Vulkanische activiteit van Jupitermaan vertoont opvallende asymmetrie
De Jupitermaan Io vertoont nog steeds grote vulkanische activiteit. Dat blijkt uit de langste reeks waarnemingen van de warmtestraling van de maan die ooit is verzameld.De waarnemingen, gedaan op nabij-infrarode golflengten, zijn verricht met twee van de grootste telescopen ter wereld: de 10-meter Keck II-telescoop en de 8-meter Gemini North-telescoop. Beide staan op de top van de Mauna Kea op Hawaï. Met deze telescopen kunnen structuren op Io worden waargenomen die slechts een paar honderd kilometer uit elkaar liggen.Onder leiding van de Nederlands-Amerikaanse astronome Imke de Pater is tussen augustus 2013 en eind 2015 de activiteit van vijftig van de meest actieve vulkanen op Io gevolgd. Daarbij zijn aanwijzingen gevonden voor een vulkanisch domino-effect: sommige uitbarstingen lijken honderden kilometers verderop weer nieuwe uitbarstingen te veroorzaken. De energie voor het intense vulkanisme op Io wordt geleverd door de getijdenwerking tussen Io, Jupiter en twee andere grote Jupitermanen. Door die onderlinge interacties ontstaat wrijving in het inwendige van Io, waarbij veel warmte vrijkomt. De verschillende modellen waarmee dit proces is doorgerekend voorspellen dat de meeste vulkanische energie zou moeten vrijkomen in de buurt van ofwel de polen ofwel de evenaar. Bovendien zouden de kant van Io die tijdens zijn baanbeweging om Jupiter vooroploopt grofweg dezelfde verdeling moeten vertonen als het andere halfrond. Dat is echter niet wat de waarnemingen laten zien. De helderste uitbarstingen vinden voornamelijk plaats op het achterop lopende halfrond en verder van de evenaar dan de gemiddelde uitbarsting. Onduidelijk is nog of dit te maken heeft met het relatief kleine aantal waarnemingen of dat de modellen niet kloppen. Ook is het denkbaar dat lokale geologische factoren veel bepalender zijn voor de plek waar vulkaanuitbarstingen plaatsvinden dan het getijdeneffect. De resultaten van dit onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC) in Pasadena, Californië. (EE)
Meer informatie:
Long-Term, Hi-Res Tracking of Eruptions on Jupiter’s Moon Io

   
20 oktober 2016 • Atmosfeer van Saturnusmaan Titan vertoont opvallende seizoensveranderingen
Met het naderen van de zomer op het noordelijk halfrond van de grote Saturnusmaan Titan, heeft de Amerikaanse ruimtesonde Cassini opvallende veranderingen geregistreerd in de temperatuur en de samenstelling van diens atmosfeer. Hoog boven de zuidpool van de maan heeft zich een sterke vortex ontwikkeld die rijk is aan sporengassen. In 2004, toen Cassini bij Saturnus aankwam, was dat juist bij de noordpool – waar het toen hartje winter was – het geval. De warmtecirculatie in de atmosfeer van Titan vertoont een cyclus waarbij warme gassen opwellen bij de ‘zomerpool’ en koude gassen neerdalen bij de ‘winterpool’. Uit de waarnemingen van Cassini blijkt dat deze stroming rond de equinox omkeert. De beide halfronden van Titan reageren lang niet even heftig op deze seizoensveranderingen. Tijdens de laatste vier winterjaren is de temperatuur in de stratosfeer boven de zuidpool met maar liefst veertig graden gekelderd. Dat staat in schril contrast met de veel geleidelijkere opwarming van het noordelijk halfrond, waar de temperatuur sinds 2014 met maar zes graden is gestegen. In de maanden na de equinox van 2009 heeft de vortex boven de zuidpool zich sterk ontwikkeld, terwijl die boven de noordpool al in 2011 vrijwel verdwenen was. Binnen de zuidelijke polaire vortex, die steeds meer in de schaduw komt te liggen, hebben zich steeds meer sporengassen gehoopt, waaronder een aantal complexe koolwaterstoffen. Dat komt doordat deze moleculen nu niet meer worden afgebroken door ultraviolet zonlicht. Zoals verwacht zijn de sporengassen op het noordelijk halfrond nu juist aan de aftocht begonnen. Verrassend is wel dat zich over dat hele halfrond, op een hoogte van 400 tot 500 kilometer, nu een zone van uitgedund moleculair gas heeft ontwikkeld. Deze resultaten worden vandaag gepresenteerd tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC) in Pasadena, Californië. (EE)
Meer informatie:
Titan Experiences Dramatic Seasonal Changes

   
20 oktober 2016 • Ronde bergrug in grote maankrater is restant van ingestorte ‘superberg’
Amerikaanse en Britse wetenschappers hebben zich (bijna letterlijk) verdiept in het Schrödingerbekken – een 320 kilometer grote inslagkrater op de achterkant van de maan. Daarbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat de hoge ‘piekringen’ zoals kraters van deze omvang die vertonen, het gevolg zijn van het ineenstorten van de hoge (tijdelijke) centrale bodemverheffing die direct na de inslag ontstaat (Nature Communications, 20 oktober). De nieuwe bevindingen zijn gebaseerd op een geologische verkenning van de 2,5 kilometer hoge piekring van het Schrödingerbekken. Computersimulaties laten zien dat de inslag die tot het ontstaan ervan heeft geleid dermate heftig was, dat zich in het centrum van de krater een bergpiek vormde die gedurende korte tijd minstens twintig kilometer boven zijn omgeving uittorende. Deze centrale piek – in feite het gevolg van het ‘terugveren’ van de maankorst – bestond uit gesteente dat oorspronkelijk enkele tientallen kilometers diep in de maankorst zat. Door het ineenstorten van deze ‘superberg’ ontstond de ring van veel lagere bergen die nu in het Schrödingerbekken te zien is. Het vormingsproces nam nog geen uur in beslag. Volgens de wetenschappers betekent dit dat onderzoek van de piekring van het Schrödingerbekken informatie kan opleveren over het diepe inwendige van de maankorst. Zo zou de hypothese kunnen worden getest dat de maan ooit grotendeels gesmolten is geweest. In dat geval moet zijn korst een gedifferentieerde opbouw vertonen – iets wat kan worden geverifieerd door bodemmonsters van Schrödingers piekring te analyseren. De wetenschappers wijzen ook op de overeenkomsten tussen het Schrödingerbekken en de 65 miljoen jaar oude Chicxulub-krater voor de kust van Mexico. De inslag waarbij deze laatste ontstond, zou de oorzaak zijn geweest van de massa-extinctie waarbij onder meer de dinosauriërs uitstierven. Anders dan het Schrödingerbekken ligt de Chicxulub-krater bedolven onder een kilometer dik pakket van sedimenten, waardoor deze zich veel moeilijker laat onderzoeken. (EE)
Meer informatie:
Scientists Use The Moon To Study A Dinosaur Killer

   
20 oktober 2016 • Wat ging er mis met Marslander Schiaparelli?
Technici van het Europese ruimteagentschap ESA zijn druk bezig om uit te zoeken wat er is gebeurd met de kleine landingsmodule Schiaparelli, die gisteren afdaalde naar het oppervlak van de planeet Mars. Het goede nieuws is dat de gegevens die hij tijdens zijn zes minuten durende afdaling heeft verzameld netjes zijn opgepikt door zijn moederschip, de Trace Gas Orbiter, en inmiddels naar de aarde zijn overgeseind. Het slechte nieuws is dat Schiaparelli na zijn landing (of crash) niets meer van zich heeft laten horen. Het lijkt er in elk geval op dat het hitteschild van de Marslander goed heeft gewerkt. En ook zijn parachute heeft zich opengevouwen. Maar ergens rond het moment dat de parachute moest worden afgestoten en de remraketten werden opgestart ging er iets mis. Een nauwkeurige analyse van de gegevens moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De uitkomst daarvan kan echter nog dagen, zo niet weken, op zich laten wachten. Ondertussen zullen nog enkele pogingen worden gedaan om het radiocontact met Schiaparelli te herstellen. ESA beschouwt de korte missie van Schiaparelli hoe dan ook niet als een mislukking. Het was immers een testmissie, bedoeld om ervaring op te doen met het landen op Mars. Als deze proeflanding echt op een crash is uitgelopen – en daar lijkt het toch wel sterk op – kan daar in elk geval van worden geleerd hoe het níét moet. (EE)
Meer informatie:
Schiaparelli descent data: decoding underway

   
20 oktober 2016 • Verdeling van galactisch waterstofgas nóg nauwkeuriger in kaart gebracht
Astronomen hebben een nieuwe kaart gemaakt van de verdeling van het neutrale waterstofgas in onze Melkweg. De kaart is gebaseerd op gegevens die verzameld zijn met de radiotelescopen van Effelsberg (Duitsland) en Parkes (Australië). Het is niet voor het eerst dat het neutrale waterstofgas in de Melkweg in kaart is gebracht – de eerste kaarten, gemaakt met onder meer de radiotelescoop in Dwingeloo, stammen al uit de jaren ’50 – maar wel de meest detailrijke. Voor het project zijn meer dan een miljoen afzonderlijke waarnemingen gedaan, die ongeveer tien miljoen ‘beeldpunten’ hebben opgeleverd. Daarmee is de resolutie van de kaart ongeveer vier keer zo groot als die van de in 2005 afgeronde Leiden-Argentine-Bonn-survey. Ook zijn op de nieuwe kaart veel zwakkere wolken van waterstofgas te zien. Neutraal waterstofgas dient als ‘grondstof’ voor de vorming van nieuwe sterren. Kennis van de verdeling ervan vergroot dus het inzicht in de stervormingsprocessen binnen onze Melkweg. Maar ook astronomen die zich bezighouden met objecten buiten ons sterrenstelsel hebben er profijt van. Alle straling die we uit het verre heelal ontvangen is immers door dat gas heen gegaan. Dankzij de nieuwe gegevens kunnen astronomen hun waarnemingen daarvoor nog nauwkeuriger dan voorheen corrigeren. Bij surveys als deze worden astronomen overigens in toenemende mate gehinderd door de ‘ruis’ van mobiele telefonie en andere aardse radiozenders. Daarom moesten de metingen stuk voor stuk worden opgeschoond met behulp van geavanceerde computeralgoritmen. Daarmee was zelfs meer tijd gemoeid dan met de eigenlijke waarnemingen. (EE)
Meer informatie:
Astrophysicists Map the Milky Way

   
19 oktober 2016 • Ruimtesonde Juno valt uit vóór tweede scheervlucht langs Jupiter
Afgelopen dinsdag heeft de Amerikaanse ruimtesonde Juno zichzelf na een computerstoring in ‘safe mode’ gezet. De boel is inmiddels opnieuw opgestart, maar alle meetinstrumenten blijven uitgeschakeld totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. De problemen ontstonden op een ongelukkig moment, namelijk kort voordat de ruimtesonde voor de tweede keer dicht langs de planeet Jupiter scheerde om allerlei metingen te doen. Ondertussen heeft Juno ook te kampen met twee onwillige kleppen van zijn aandrijvingssysteem. Dat heeft de vluchtleiding vorige week doen besluiten om het opstarten van de raketmotor van de ruimtesonde, bedoeld om de omloopbaan van Juno te verkleinen, uit te stellen. Tijdens de eerste scheervlucht langs Jupiter, op 27 augustus jl., heeft het wetenschappelijke team van de Juno-missie ontdekt dat de magnetische velden en poollichten van de planeet omvangrijker en krachtiger zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Of de huidige problemen met de ruimtesonde daar iets mee te maken hebben, lijkt niet waarschijnlijk: op het moment van de storing was hij nog ver verwijderd van de planeet. (EE)
Meer informatie:
Juno Spacecraft in Safe Mode for Latest Jupiter Flyby

   
19 oktober 2016 • Zette ‘Planeet 9’ de zon scheef?
‘Planeet 9’, de nog onontdekte planeet die zich (mogelijk!) aan de rand van ons zonnestelsel schuilhoudt, kan verantwoordelijk zijn voor de schuine stand van onze zon. Dat hebben Amerikaanse planeetwetenschappers woensdag gemeld tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC), die momenteel in Pasadena, Californië, wordt gehouden. ‘Omdat Planeet 9 zoveel massa heeft en een baan volgt die een hoek maakt met het vlak van de overige planeten, wordt het zonnestelsel onvermijdelijk een beetje uit het lood getrokken,’ aldus onderzoeksleider Elizabeth Bailey van Caltech. Alle planeten van ons zonnestelsel volgen banen die, binnen enkele graden, in één hetzelfde vlak liggen. Dat vlak maakt echter een hoek van zes graden met het evenaarsvlak van de zon. Of, zo je wilt: de rotatie-as van de zon staat een beetje schuin op het vlak van de planeten. Waarom dat zo is, is onduidelijk. Volgens de huidige inzichten zouden de planeten zijn ontstaan uit de schijf van restmaterie rond de jonge zon. Zonder verstoring van buitenaf zou die schijf precies in het evenaarsvlak van de zon moeten liggen. Deze verstoring zou voor rekening kunnen komen van Planeet 9. De hypothetische planeet zou tien keer zo groot zijn als de aarde en twintig keer zo ver van de zon verwijderd zijn als Neptunus. En volgens berekeningen zou zijn omloopbaan een hoek van dertig graden maken met het vlak van de overige planeten. Die ongebruikelijke omloopbaan zou tot gevolg hebben dat het vlak van de planeten in de loop van de miljarden jaren een kleine kantelbeweging maakt ten opzichte van de zon. De huidige schuine stand van het vlak is daar goed mee in overeenstemming. Dat lijkt een mooie verklaring, maar eigenlijk verschuift het oorspronkelijke probleem dan naar Planeet 9 zelf. Want waarom volgt deze planeet dan zo’n vreemde schuine baan? Ook daar is een verklaring voor bedacht: mogelijk is de planeet door een interactie met de planeet Jupiter het planetenvlak uit geslingerd. Een andere mogelijkheid is dat de stand van zijn omloopbaan onder invloed heeft gestaan van de zwaartekracht van sterren die miljarden jaren geleden dicht langs ons zonnestelsel zijn getrokken. (EE)
Meer informatie:
Curious Tilt of the Sun Traced to Undiscovered Planet

   
19 oktober 2016 • Europese Marsorbiter in veilige haven; Marslander zwijgt
De Europese Trace Gas Orbiter (TGO) is – zoals gepland – in een omloopbaan om de planeet Mars terechtgekomen. Van de met hem mee gereisde Marslander Schiaparelli, die vanmiddag naar het planeetoppervlak is afgedaald, is echter niets meer vernomen. Het is nog te vroeg om Schiaparelli af te schrijven. Maar feit is dat het zwakke signaal van de Marslander, dat werd gevolgd met een grote radiotelescoop in India, rond het landingsmoment abrupt wegviel. Ook de al om de planeet cirkelende Europese orbiter Mars Express heeft geen latere signalen van Schiaparelli kunnen oppikken. De hoop is nu gevestigd op gegevens van de Amerikaanse Mars Reconnaissance Orbiter, die ook heeft meegeluisterd, en van de TGO zelf. Deze laatste volgt nu een langgerekte omloopbaan, waarbij zijn afstand tot het Marsoppervlak varieert van 300 tot 96.000 kilometer. Dat is niet zijn definitieve baan: vanaf januari zal de orbiter tijdens elke omloop langs de bovenste luchtlagen van Mars schampen, om zich geleidelijk te laten afremmen door de atmosferische wrijving. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de TGO vanaf december 2017 in een keurige cirkelbaan op 400 kilometer hoogte om Mars draait. Pas dan kan een begin worden gemaakt met zijn eigenlijke meetprogramma, dat onder meer inzicht moet geven in de herkomst van het methaangas in de Marsatmosfeer. Onduidelijk is nog of dit gas van vulkanische, van chemische of wellicht van biologische oorsprong is. (EE)
Meer informatie:
ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment

   
19 oktober 2016 • Ook aspirant-dwergplaneet 2007 OR10 heeft een maan
Het (voor zover bekend) op twee na grootste hemellichaam voorbij de planeet Neptunus, 2007 OR10, heeft een maan. Dat hebben wetenschappers bekendgemaakt tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC), die momenteel in Pasadena, Californië, wordt gehouden. Dat 2007 OR10 een maan moest hebben, werd al een tijdje vermoed. Zijn trage rotatie wijst erop dat hij is afgeremd door de getijdenwerking van een om hem heen cirkelende maan. Een nadere analyse van Hubble-opnamen die al in 2010 zijn gemaakt, hebben dat vermoeden bevestigd. De maan van 2007 OR10 is naar schatting 300 kilometer groot. Vergeleken met de middellijn van 2007 OR10, die ruwweg 1575 kilometer bedraagt, is hij dus aan de forse kant. Over zijn verdere eigenschappen is nog weinig bekend. (EE)
Meer informatie:
2007 OR10 has a moon!

   
19 oktober 2016 • Astronomen nemen mysterieuze röntgenuitbarstingen waar
Astronomen hebben twee bijzondere kosmische objecten ontdekt die spectaculaire uitbarstingen van röntgenstraling vertonen. Mogelijk gaat het om een nieuwe klasse van explosieve gebeurtenissen in de ruimte (Nature, 20 oktober). De mysterieuze röntgenbronnen vlammen op en worden in minder dan een minuut tijd honderd keer zo helder, om in de loop van een uur weer af te zwakken tot het normale niveau. Daarmee duren de uitbarstingen veel langer dan die van reeds bekende objecten. Hoe dit gedrag ontstaat, is nog onduidelijk, maar een van de mogelijkheden is dat het dubbelsterren betreft, bestaande uit een normale ster en een zwart gat of een neutronenster. De opvlammingen zouden ontstaan wanneer de ster zijn zware begeleider zo dicht nadert, dat er materie aan hem onttrokken wordt. Een van de röntgenbronnen bevindt zich nabij het 47 miljoen lichtjaar verre sterrenstelsel NGC 4636, en maakt daar waarschijnlijk ook deel van uit. Van dit object is één uitbarsting waargenomen. De andere bron staat in de buurt van het 14 miljoen lichtjaar verre stelsel NGC 5128 (ook bekend als Centaurus A). Daarvan zijn vijf uitbarstingen geregistreerd. (EE)
Meer informatie:
Mysterious Cosmic Objects Erupting In X-Rays Discovered

   
19 oktober 2016 • Waterverlies van Marsatmosfeer varieert flink
Metingen van de Amerikaanse Marssonde MAVEN laten zien dat het tempo waarin de planeet Mars waterstof – en dus ook water – verliest flinke variaties vertoont. Rond het moment dat de planeet zijn kleinste afstand tot de zon heeft bereikt, is het waterverlies tot wel tien keer zo groot als wanneer die afstand op zijn grootst is. De waterdamp in de atmosfeer van Mars wordt afgebroken onder invloed van zonlicht. Daarbij vallen de watermoleculen uiteen in twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. De veel lichtere waterstofatomen stijgen op naar de hoge atmosfeer en verdwijnen vervolgens de ruimte in. Lang zijn wetenschappers ervan uitgegaan, dat het verlies aan waterstof min of meer constant verloopt. Maar uit eerdere waarnemingen van de Hubble-ruimtetelescoop en de Europese ruimtesonde Mars Express was al gebleken dat er soms veel meer waterstof ontsnapt dan anders. Door dit proces gedurende een compleet Marsjaar (bijna twee aardse jaren) te volgen, heeft MAVEN de ‘ontwatering’ van de Marsatmosfeer nu nauwkeurig in kaart gebracht. Dat er meer waterstof ontsnapt naarmate Mars zich dichter bij de zon bevindt, ligt voor de hand: dan is de intensiteit van de zonnestraling op zijn grootst. Maar dat is niet de enige factor van betekenis. Ook de wisselende activiteit van zon draagt eraan bij. Bovendien vertoont de Marsatmosfeer rond die tijd sterkere turbulenties, die ervoor zorgen dat watermoleculen naar grotere hoogte worden gestuwd. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag gepresenteerd tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC) in Pasadena, Californië. (EE)
Meer informatie:
NASA’s MAVEN Mission Observes Ups and Downs of Water Escape from Mars

   
19 oktober 2016 • ‘Dubbele dubbelster’ tart ontstaansmodel van planetenstelsels
Astronomen van de universiteit van Florida hebben een merkwaardige dubbelster ontdekt. Hij bestaat uit twee sterren die op geringe afstand om elkaar wentelen, en rond één van die sterren draaien zowel een zware reuzenplaneet als een bruine dwerg – een mislukt sterretje. Volgens de astronomen, die het stersysteem omschrijven als een ‘dubbele dubbelster’, roept het bestaan ervan de nodige vragen op over het ontstaan van planetenstelsels als het onze. Volgens de huidige inzichten zijn de planeten van ons zonnestelsel ontstaan uit de schijf van ‘restmaterie’ rond de jonge zon. De twee objecten die rond een van de sterren van dubbelster HD 87646 draaien, hebben echter absurd veel massa: de ene is 12 keer zo zwaar als Jupiter (de zwaarste planeet van ons zonnestelsel), de andere zelfs 57 keer zo zwaar. En zoveel massa zou de schijf van stof en gas rond een jonge ster eigenlijk niet mogen bevatten. De astronomen denken dat de twee zwaargewichten op een andere manier zijn ontstaan dan doorgaans wordt verondersteld. Dat het ontdekte stersysteem überhaupt stabiel is, mag al opmerkelijk worden genoemd. In het novembernummer van de Astronomical Journal doen de onderzoekers verslag van hun ontdekking. (EE)
Meer informatie:
Discovery of first binary-binary calls solar system formation into question

   
19 oktober 2016 • Europese telescopen zoomen in op ’superster’ Eta Carinae
Een internationaal team van astronomen heeft, met behulp van de Very Large Telescope Interferometer (VLTI), de meest detailrijke foto ooit gemaakt van Eta Carinae. Daarbij zijn nieuwe verrassende structuren binnen dit dubbelstersysteem ontdekt, onder meer van het gebied tussen de twee sterren waar hun ‘sterrenwinden’ op elkaar botsen. De kolossale dubbelster Eta Carinae bestaat uit twee om elkaar wentelende zware sterren, die hevige sterrenwinden produceren. In de jaren ’30 van de negentiende eeuw namen astronomen een grote uitbarsting van deze dubbelster waar. Inmiddels weten we dat deze werd veroorzaakt doordat de grootste ster van het tweetal in korte tijd enorme hoeveelheden gas en stof uitstootte. Dat leidde tot de vorming van de twee opvallende lobben: de zogeheten Homunculusnevel.Het gebied waar de hevige sterrenwinden samenkomen is relatief klein: duizend keer zo klein als de Homunculusnevel. Hierdoor kon het met de bestaande telescopen in de ruimte en op aarde tot nu toe niet gedetailleerd in beeld worden gebracht. Nu hebben astronomen dit gebied echter kunnen bekijken met de VLTI. Door licht op te vangen met drie van de vier ‘hulptelescopen’ van de Very Large Telescope, en dit slim te combineren, werd een beeldscherpte van een veel grotere telescoop bereikt. Op die manier is Eta Carinae scherper dan ooit in beeld gebracht. De VLTI-opname toont een opvallende waaiervormige structuur op de plek waar de razende wind van de kleinere, hetere ster in botsing komt met de dichtere wind van de grotere ster. Van die botsingszone is ook het spectrum vastgelegd, wat het mogelijk maakte om de snelheden van de intense sterrenwinden te meten. Deze snelheden blijken op te kunnen lopen tot 10 miljoen kilometer per uur. (EE)
Meer informatie:
Meest detailrijke opname van Eta Carinae

   
18 oktober 2016 • New Horizons: wolken op Pluto, volgend doel ook rood
Het volgende doel van NASA's New Horizon-sonde lijkt in één aspect veel op Pluto: ook dit object is roodachtig van kleur. Dat blijkt uit waarnemingen die met de Hubble-ruimtetelescoop zijn gedaan aan 2014 MU69, een Kuipergordelobject 1,6 miljard kilometer voorbij Pluto. Het object lijkt even rood als Pluto, zo niet roder. Deze en andere ontdekkingen komen deze week aan bod op het congress van de American Astronomical Society Division for Planetary Sciences (DPS) en het European Planetary Science Congress (EPSC) in Pasadena, California. Er komt nog steeds Pluto-data binnen van de sonde, die inmiddels al weer 540 miljoen kilometer van Pluto verwijderd is, maar 99% van alle data die bij de vlucht voorbij Pluto is verzameld, is intussen ontvangen. De ingewikkelde atmosfeer van Pluto toonde op het eerste gezicht alleen nevelige lagen, maar waarschijnlijk zijn er ook enkele echte wolken waargenomen. Als dat juist is, dan is het 'weer' op Pluto nog ingewikkelder dan gedacht.  Het ijsachtige oppervlak van Pluto heeft gebieden van verschillende helderheid, maar de helderste gebieden behoren tot de meest reflecterende in het zonnestelsel. Deze helderheid duidt op activiteit op het oppervlak. Dit is een aanwijzing dat de dwergplaneet Eris, met een even sterk reflecterend oppervlak, waarschijnlijk ook actief is. Opmerkelijk is dat er op Pluto geen aardverschuivingen zijn waargenomen, die weer wel te vinden zijn op zijn maan Charon. Soortgelijke aardverschuivingen zijn ook gezien op andere ijsachtige hemellichamen dichter bij de zon, en de vraag is nu of deze ook voorkomen op ijsdwergen verder van de zon, zoals 2014 MU69.  Ondertussen wordt New Horizons ingezet om, samen met de Hubble-telescoop, waarnemingen te doen aan andere objecten in de Kuipergordel. Zelfs vanaf grote afstand tot deze objecten, kan New Horizons waardevolle metingen doen. De afgelopen twee jaar zijn zo al een tiental Kuipergordelobjecten bestudeerd. De sonde bevindt zich inmiddels op een afstand van 5,5 miljard kilometer van de aarde. (EM)
Meer informatie:
New Horizons: Possible Clouds on Pluto, Next Target Is Reddish

   
18 oktober 2016 • Nieuw hemellichaam ontdekt in buitengebied zonnestelsel
Astronomen hebben een onbekend klein hemellichaam ontdekt in de verre buitenwijken van ons zonnestelsel. Het object, dat de voorlopige aanduiding L91 draagt, lijkt op weg om de overstap te maken van de Oortwolk – de grote wolk van kometen die ons zonnestelsel omhult – naar de nabijere Kuipergordel buiten de omloopbaan van de planeet Neptunus. L91 is al in september 2013 ontdekt met de Canada–France–Hawaii Telescope op Hawaï. Dat gebeurde bij een gedetailleerde verkenning van een klein stukje hemel, die tot doel had om nieuwe Kuipergordelobjecten op te sporen. De verre ‘ijsdwerg’ volgt een elliptisch baan die hem nooit dichter bij de zon brengt dan 50 keer de afstand zon-aarde. Op zijn verst is L91 zelfs 1430 keer zo ver verwijderd van de zon. Daarmee is zijn omloopbaan langgerekter dan die van vergelijkbare hemellichamen als Sedna en 2012 VP113. De ontdekking van L91 is op 17 oktober bekendgemaakt tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences (DPS) van de American Astronomical Society en het European Planetary Science Congress (EPSC) in Pasadena, Californië. (EE)
Meer informatie:
Astronomers spot distant world in Solar System’s far reaches

   
17 oktober 2016 • MAVEN-sonde toont fraaie ultravioletbeelden van Mars
Nieuwe beelden van NASA’s MAVEN-sonde laten de ultraviolette gloed van de Marsatmosfeer beter zien dan ooit te voren. Hierop is onder andere de gloed aan de nachtzijde zichtbaar (’nightglow’), die gebruikt kan worden om de windcirculatie op grote hoogte in kaart te brengen.  MAVEN heeft de afgelopen maanden honderden van dit soort beelden verzameld. De nightglow wordt veroorzaakt door ultravioletemissie van stikstofoxide (NO). Het verschijnsel was al wel eerder waargenomen op Mars maar nog niet eerder in detail bestudeerd.    Opnamen van de dagzijde van de planeet tonen het zuidpoolgebied van de rode planeet in zeer veel detail. Deze werden  gemaakt terwijl ter plaatse het voorjaar begon. Het ozon wordt vernietigd waar waterdamp verschijnt, maar direct rond de pool kan ozon zich het langste handhaven, waaruit kan worden afgeleid dat er dan geen winden zijn die waterdamp naar de pool brengen.   Beelden van de dagzijde laten ook zien hoe wolken ontstaan bij de reuze vulkanen van Mars. Wolken leren ons meer over de energiebalans van de planeet en hoeveel waterdamp er aanwezig is. Op de website met het originele persbericht is een film te zien van deze wolkenvorming. (EM)
Meer informatie:
NASA's MAVEN Mission Gives Unprecedented Ultraviolet View of Mars (oorspronkelijk persbericht)

   
17 oktober 2016 • Lawines oorzaak van uitbarstingen op komeetkernen?
Al lang is bekend dat kometen plotselinge asymmetrische helderheidsveranderingen kunnen ondergaan. Sinds we kometen hebben bezocht met ruimtesondes, zoals onlangs Rosetta bij komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, weten we dat er pluimvormige uitbarstingen voorkomen die doen denken aan geysers op aarde en enkele manen in ons zonnestelsel. Maar voor een geyser is een energiebron nodig, diep onder de grond, en die ontbreekt op een ijskoude komeet. Jordan Steckloff van het Planetary Science Institute (Tucson, Arizona) doet daarom de suggestie dat deze uitbarstingen veroorzaakt worden door lawines op het oppervlak van een komeet.  Op het oppervlak van kometen zijn er gebieden onder aan heuvels en kliffen die rijk zijn aan ijsachtig materiaal dat daar actief sublimeert, dus rechtstreeks overgaat in gas. Dit verdampende gas veroorzaakt een zwakke wind. Als korrelachtig materiaal van de heuvel of klif afglijdt, dan kan het in een smalle bundel door de wind worden meegenomen. Dit model is in overeenstemming met gegevens verzameld door Rosetta en biedt een mechanisme om deze uitbarstingen te onderzoeken en te achterhalen hoeveel materiaal bij zo’n lawine naar beneden glijdt. (EM) 
Meer informatie:
Avalanches, Not Internal Pressure, Cause Comet Nuclei Outbursts (oorspronkelijk persbericht)

   
15 oktober 2016 • Pas ontdekte planetoïde speelt haasje-over met de aarde
Op 27 april jl. hebben Amerikaanse astronomen een nieuwe planetoïde ontdekt die op ruime afstand om de aarde lijkt te cirkelen. De ‘quasi-satelliet’ heeft de aanduiding 2016 HO3 gekregen. De 40 tot 100 meter grote planetoïde draait in een zodanige baan om de zon, dat hij – de komende eeuwen althans – de aarde bijna op de voet volgt. Het is geen uniek object: momenteel heeft onze planeet vijf van die volgers. Nog eens vier planetoïden doorlopen een zodanige omloopbaan dat ze binnenkort tot de aardvolgers kunnen worden gerekend of dat tot voor kort zijn geweest. Bij zijn jaarlijkse tocht om de zon bevindt 2016 HO3 zich voor ongeveer de helft van de tijd dichter bij de zon dan de aarde en loopt hij voor op onze planeet. De rest van de tijd is zijn afstand tot de zon wat groter, waardoor hij achterstand oploopt. Hij speelt als het ware haasje-over, maar tot een botsing met de aarde komt het nooit. Doordat de omloopbaan van quasi-satellieten niet stabiel is, maar langzaam verdraait ten opzichte van de aardbaan, komt er op enig moment een eind aan het haasje-overspel. Bij 2016 HO3 zal dat over een paar eeuwen gebeuren. (EE)
Meer informatie:
Small Asteroid Is Earth's Constant Companion

   
13 oktober 2016 • Zorgde komeetinslag voor mondiale opwarming van 56 miljoen jaar geleden?
De aarde is 56 miljoen jaar geleden mogelijk getroffen door een komeet. Dat leiden aardwetenschappers van Rensselaer Polytechnic Institute af uit de ontdekking van ‘microtektieken’ – donkere glasbolletjes – in sedimenten uit die tijd. Bij de botsing kwam zoveel koolstof in de atmosfeer terecht, dat de temperatuur op aarde vijf tot acht graden steeg (Science, 14 oktober). De microtektieten zijn bij toeval ontdekt bij een zoektocht naar zogeheten foraminiferen, de uitwendige kalkskeletjes van eencellige organismen die veel worden gebruikt om de ouderdom van bodemlagen te dateren. Bij die zoektocht wordt gebruik gemaakt van donkere schalen, om de heldere ‘forams’ goed te laten opvallen. Daardoor zouden de eveneens in de bodemmonsters aanwezige microtektieten tot nu toe over het hoofd zijn gezien. Aangenomen wordt dat tektieten gestolde fragmenten van aardse gesteenten zijn, die na de inslag van een object uit de ruimte zijn weggeslingerd. Maar ze kunnen ook ontstaan bij grote vulkaanuitbarstingen. De nu ontdekte microtektieten bevatten echter heel weinig water en vertonen insluitsels van gesmolten kwartsglas. Dat zijn aanwijzingen dat ze bij een inslag zijn ontstaan. Een andere aanwijzing in die richting is dat de afzettingen die direct boven de glasbolletjes liggen opvallend veel koolstof bevatten, wat erop kan wijzen dat er grote bosbranden hebben plaatsgevonden. Collega-wetenschappers zijn uitermate sceptisch over de vermeende ontdekking. Om de gemeten temperatuurstijging op de overgang van Paleoceen naar Eoceen te kunnen verklaren, moeten enorme hoeveelheden koolstof in de atmosfeer terecht zijn gekomen. Dat kan bijna alleen als bij de inslag toevallig een groot oliereservoir is getroffen. Andere onderzoekers hebben in vergelijkbare bodemmonsters juist helemaal geen microtektieten aangetroffen. (EE)
Meer informatie:
Comet may have struck Earth just 10 million years after dinosaur extinction

   
13 oktober 2016 • Heelal telt veel meer sterrenstelsels dan gedacht
Een internationaal team van astronomen, onder wie Ken Duncan van Sterrewacht Leiden, heeft vastgesteld dat het waarneembare heelal minstens twee biljoen sterrenstelsels telt – een ‘2’ gevolgd door twaalf nullen. Dat is tien keer zo veel als eerdere schattingen aangaven (Astrophysical Journal, 13 oktober). De nieuwe telling is gebaseerd op metingen van het aantal waargenomen sterrenstelsels voor verschillende perioden in de geschiedenis van het heelal. Deze metingen laten zien dat de aantallen stelsels naar het verleden toe een aanzienlijke toename vertonen. Het lijkt erop dat toen het heelal nog maar een paar miljard jaar oud was, er tien keer zoveel stelsels per ruimtelijk volume waren dan nu. De meeste van deze stelsels waren qua massa vergelijkbaar met de huidige satellietstelsels van de Melkweg. Dat betekent dat er in de loop van de kosmische geschiedenis grote aantallen sterrenstelsels ‘verdwenen’ zijn. De oorzaak van deze verdwijntruc wordt gezocht bij de hoge stelseldichtheid in het vroege heelal, die tot grote aantallen ‘fusies’ tussen sterrenstelsels leidde. (EE)
Meer informatie:
A universe of two trillion galaxies

   
12 oktober 2016 • Maan krijgt elke 80.000 jaar een ‘facelift’
Het maanoppervlak wordt veel vaker ‘aangeharkt’ dan wetenschappers tot nu toe dachten. Dat komt doordat de maan frequenter door flinke meteorieten wordt getroffen dan werd aangenomen. Dat blijkt uit een analyse van de detailrijke beelden van het maanoppervlak die de afgelopen zeven jaar door de maansonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zijn gemaakt (Nature, 13 oktober). Tot voor kort gingen wetenschappers ervan uit dat het maanoppervlak naar menselijke maatstaven nauwelijks veranderingen ondergaat. Het kon wel honderdduizenden of miljoenen jaren duren voordat er duidelijke verschillen zichtbaar zouden zijn. Maar nu blijkt dat het omwoelen van het oppervlaktemateriaal maar iets van 80.000 jaar duurt. Dat wordt afgeleid uit de kleine veranderingen die de LRO de afgelopen zeven jaar heeft geregistreerd. In die tijd zijn er zeker 222 nieuwe kleine inslagkraters op de maan ontstaan, die in afmetingen uiteenlopen van enkele meters tot 43 meter. Dat aantal is hoger dan verwacht. Uit de beelden van de Lunar Reconnaissance Orbiter blijkt verder dat het puin dat bij een inslag wordt opgeworpen zich niet beperkt tot de naaste omgeving van de krater. Een klein deel van het verdampte en gesmolten gesteente spat met zo’n hoge snelheid op, dat het zich over grote afstanden verspreidt. Dit materiaal verstoort de bovenste centimeters van het oppervlak en verandert de helderheid ervan. Het zijn vooral die talrijke secundaire inslagen die ervoor zorgen dat het maanoppervlak veel sneller wordt ververst dan gedacht. En dat kan ook gevolgen hebben voor de eventuele constructie van permanente gebouwen op de maan. Die krijgen dus niet alleen te maken met directe inslagen, maar kunnen ook worden getroffen door opspattende kleine deeltjes die zich met snelheden van 1800 kilometer per uur over de omgeving verspreiden. (EE)
Meer informatie:
Small impacts are reworking the moon's soil faster than scientists thought

   
12 oktober 2016 • Marsmaantje Phobos kan wel tegen een stootje
Berekeningen door wetenschappers van het Lawrence Livermore National Laboratory laten zien dat de inslagkrater Stickney op het oppervlak van het slechts 22 kilometer grote Marsmaantje Phobos niet onverklaarbaar groot is. Het bestaan van het maar liefst negen kilometer brede ‘gat’ kan simpelweg worden toegeschreven aan de porositeit van het maantje. Als Phobos een massief object was, zou de inslag waarbij de Stickney-krater is ontstaan hevig genoeg moeten zijn geweest om het maantje compleet te verwoesten. En dat is ook precies het resultaat dat computersimulaties tot nu toe lieten zien. Die simulaties lijken echter onvoldoende rekening te hebben gehouden met het feit dat Phobos tamelijk poreus is. Bovendien waren de gebruikte berekeningen niet gedetailleerd genoeg. De nieuwe computersimulaties laten zien dat Phobos wel degelijk bestand is tegen de inslag van een (bijvoorbeeld) 250 meter grote planetoïde of komeet. Opvallend is wel dat de nieuwe simulaties een andere theorie over Phobos ondermijnen. Volgens sommige wetenschappers ook de krans van honderden lange groeven rond de krater door de inslag zijn veroorzaakt. Het zouden breuken in de korst van Phobos zijn. De nieuwe simulaties kunnen deze lange groeven echter niet reproduceren. Wel laten ze de mogelijkheid open dat de groeven zijn veroorzaakt door grote rotsblokken die bij de inslag zijn losgewrikt en over het oppervlak hebben gerold. (EE)
Meer informatie:
How this Martian moon became the ‘Death Star’

   
12 oktober 2016 • Sterlicht is de motor van de interstellaire organische chemie
Het bestaan van de interstellaire organische moleculen waaruit de bouwstenen van het leven zijn voortgekomen is niet te danken aan schokgolven, maar aan ultraviolet sterlicht. Dat concluderen wetenschappers uit gegevens die zijn verzameld met de Europese infraroodsatelliet Herschel. De wetenschappers onderzochten de ‘koolstofhuishouding’ in de Orionnevel, het bekende stervormingsgebied in het gelijknamige sterrenbeeld. Daartoe brachten ze de hoeveelheden, temperaturen en snelheden van enkele eenvoudige koolwaterstofmoleculen en -ionen in kaart, waaronder CH en CH+. Deze laatste behoren tot de eerste moleculen en ionen die in de ruimte zijn ontdekt. Bij eerder onderzoek van interstellaire moleculaire wolken in Orion ontdekten wetenschappers tot hun verrassing dat de daarin aanwezige CH+-ionen licht uitzonden in plaats van absorbeerden, wat zou betekenen dat ze warmer zijn dan het omringende gas. Voor de vorming van CH+ is echter veel energie nodig, en het ion is extreem reactief: het gaat heel makkelijk reacties aan met het alom aanwezige waterstof. Zowel de (relatief) hoge temperatuur als de hoge abundantie van CH+ was dus nogal raadselachtig. Een mogelijk verklaring was dat CH+ ontstaat bij gebeurtenissen waarbij veel turbulentie optreedt, zoals de schokgolven van supernova-explosies. Deze zouden ertoe leiden dat atomen elektronen kwijtraken en in ionen veranderen. Bij het nieuwe onderzoek kon echter geen verband worden aangetoond tussen zulke schokgolven en de verdeling van CH+ in de Orionnevel. De Herschel-gegevens laten zien dat het veel waarschijnlijker is dat de ionen zijn ontstaan door de inwerking van de intense ultraviolette straling van zeer jonge sterren in de Orionnevel. (EE)
Meer informatie:
Building Blocks of Life's Building Blocks Come From Starlight

   
12 oktober 2016 • Kosmische ‘koude plek’ blijft een raadsel
Er moet mogelijk een nieuwe verklaring worden gezocht voor de mysterieuze ‘koude plek’ die in 2004 werd ontdekt in de kosmische achtergrondstraling - het afgekoelde overblijfsel van de energierijke straling waarmee het heelal kort na de oerknal was gevuld. Tot die conclusie komt een team van astronomen van de universiteit van Portsmouth, dat een nieuwe grote kaart heeft gemaakt van de verdeling van de superclusters en de daartussen gelegen ‘holtes’ in het heelal. De astronomen hebben de kaart gebruikt om nauwkeurig te berekenen welk effect de grootschalige structuren hebben op de fotonen van de kosmische achtergrondstraling die door hen heen gaan. Fotonen die een superholte binnendringen, raken een beetje energie kwijt. Normaal gesproken zouden ze die weer terugkrijgen bij het verlaten van de holte, maar in de tussentijd is het heelal uitgedijd, waardoor de fotonen het netto toch met minder energie moeten doen. Dit wordt het ISW-effect genoemd – het Integrated Sachs-Wolfe effect. Toen astronomen van de universiteit van Hawaï in 2008 op basis van een eerdere kaart van holtes en superclusters dezelfde rekensom maakten, leek het effect vijf keer groter dan verwacht. De uitkomsten van het nieuwe onderzoek, waarbij een veel groter deel van het heelal in kaart is gebracht, reduceert het verschil echter weer tot nul. Dat is goed nieuws voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein, die een cruciale rol speelt bij de berekeningen. Maar het brengt het raadsel van de grote koude plek in de kosmische achtergrondstraling – waarvan het bestaan aan het ‘versterkte’ ISW-effect werd toegeschreven – weer tot leven. De ‘superholte’ die verantwoordelijk wordt geacht voor de koude plek is namelijk lang niet groot genoeg om voldoende energie aan de fotonen van de kosmische achtergrondstraling te kunnen onttrekken. Daarmee zijn astronomen wat dat aangaat dus weer terug bij af. (EE)
Meer informatie:
Cosmological mystery solved by map of voids and superclusters