26 november 2015 • Gulzig zwart gat stoot bundel geladen deeltjes uit
Een internationaal team van astrofysici, onder wie de Nederlanders Sjoert van Velzen, Thomas Wevers, Peter Jonker en Alex van der Horst, heeft voor het eerst de ‘thermische flits’ waargenomen die optreedt wanneer een ster door een zwart gat wordt opgeslokt. De waarnemingen laten zien dat bij deze gebeurtenis een bundel materie met bijna de snelheid van het licht werd weggeblazen (Science, 27 november). De eerste resultaten van de waarneming van de verwoesting van de ster, die zich afspeelde in het centrum van het 290 miljoen lichtjaar verre sterrenstelsel PGC 043234, werden vorige maand al gepubliceerd in het tijdschrift Nature. De nieuwe publicatie in Science heeft specifiek betrekking op de thermische flits, die op radiogolflengten is waargenomen. Astrofysici hadden voorspeld dat wanneer een zwart gat een grote hoeveelheid gas moet verwerken – in dit geval een complete ster – er een vanaf de rand van het zwarte gat een bundel geladen deeltjes de ruimte in wordt geblazen. Waarnemingen met de grote radiotelescoop van Westerbork hebben dit nu bevestigd. (EE)
Meer informatie:
Scientists get first glimpse of black hole eating star, ejecting high-speed flare

   
26 november 2015 • Binnenste stofring rond ster krijgt aanvoer van buiten
Een internationaal team van astronomen uit onder andere Leiden en Amsterdam heeft eindelijk een aannemelijke verklaring gevonden voor het verschijnsel dat jonge sterren miljoenen jaren lang twee stofringen kunnen hebben. Het lijkt erop dat de binnenste ring continu nieuwe aanvoer van stofdeeltjes krijgt vanuit de buitenste ring. De onderzoekers publiceren hun verklaring binnenkort in het tijdschrift Astronomy & Astrophysics. De theorie over het ontstaan van stofringen is helder. Rond veel nieuwe sterren draait eerst één grote schijf stof. Een deel van het stof klontert samen, de brokken trekken elkaar aan en er vormen zich planeten. Een grote planeet veegt al het stof op dat hij op zijn weg tegenkomt en, ziedaar, de oorspronkelijke grote schijf stof is in twee ringen gespleten. Het probleem is dat veel sterren miljoenen jaren lang twee stofringen bevatten. Dat gaat tegen de natuurwetten in die voorspellen dat deeltjes in de binnenring onherroepelijk te pletter slaan op de ster. Astronomen hebben nu een aannemelijke verklaring gevonden voor de lange levensduur van binnenringen. De clou zit in de buitenste ring. Vanuit die buitenste ring worden steeds nieuwe deeltjes naar de binnenste ring getransporteerd. Zo houdt de binnenste ring het toch miljoenen jaren uit hoewel de deeltjes massaal door de ster worden opgeslokt. De astronomen hebben ook nog een oplossing bedacht voor het fenomeen dat er nooit deeltjesstromen van de buitenring naar de binnenring worden waargenomen. Dat komt, zo vermoeden de onderzoekers, doordat de deeltjes in de buitenring met groepen tegelijk reizen. Onze telescopen kunnen zulke groepen deeltjes namelijk niet goed zien. Het is, aldus de onderzoekers, alsof je vanuit een helikopter naar een snelweg kijkt. Twintig losse auto's fonkelen in het zonlicht, maar als die auto's in één grijze vrachtwagen geladen zijn, vallen ze veel minder op.
Meer informatie:
Volledig persbericht

   
25 november 2015 • Schuine stand maanbaan verklaard
Nieuw onderzoek wijst erop dat de enigszins schuine stand van het baanvlak van de maan is veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de mini-planeetjes die kort na het ontstaan van het aarde-maanstelsel nog door het zonnestelsel zwierven (Nature, 26 november). Wetenschappers worstelen al geruime tijd met de vraag waar onze maan vandaan komt. Volgens de meest gangbare theorie is onze naaste buur ontstaan nadat een planeet ter grootte van Mars in botsing kwam met de nog zeer jonge aarde. Daarbij zou materiaal de ruimte in zijn geblazen, dat vervolgens samenklonterde tot de maan. Volgens dat model zou het baanvlak van de maan vrijwel moeten samenvallen met de ecliptica – het vlak waarin de aarde om de zon draait. Maar in werkelijkheid staat deze nu onder een hoek van vijf graden. En berekeningen laten zien dat die hoek kort na het ontstaan van de maan – 4,5 miljard jaar geleden – twee keer zo groot moet zijn geweest. De aarde heeft de zaak inmiddels weer een beetje rechtgetrokken. De oorzaak voor de schuine stand van de maanbaan werd altijd gezocht bij de talrijke grote inslagen die later op de maan hebben plaatsgevonden, of bij de zwaartekrachtsinvloed van de zon. Wetenschappers van de Université Côte d’Azur in Nice (Frankrijk) zoeken de oplossing echter bij het ongetwijfeld veel grotere aantal objecten dat niet op de maan is ingeslagen, maar daar vlak langs is gescheerd. Computersimulaties laten zien dat het cumulatieve effect van deze nipte missers er inderdaad toe kan hebben geleid dat de maanbaan schuin kwam te staan. Bij de simulaties is uitgegaan van een populatie van mini-planeetjes waarvan de grootste ongeveer net zoveel massa hadden als de huidige maan. Een deel van deze objecten – alles bij elkaar ruim een maanmassa – zou op aarde zijn ingeslagen. Deze inslagen kunnen ook de hoeveelheden zware metalen in de huidige aardkorst verklaren. Aangenomen wordt dat het ‘eigen’ goud en platina van de aarde naar de kern is gezonken toen onze planeet nog heet en vloeibaar was. (EE)
Meer informatie:
How the moon got its tilt—and Earth got its gold

   
25 november 2015 • Massa-uitstoot reuzenster Èta Carinae verklaard met kosmische dubbelbotsing
De astronomen Simon Portegies Zwart van de Sterrewacht Leiden en Ed van den Heuvel van de Universiteit van Amsterdam hebben een mogelijke verklaring gevonden voor de gigantische massa-uitstoot van de dubbelster Èta Carinae. In hun computersimulatie vinden er twee sterbotsingen plaats, waarbij een van de drie oorspronkelijke sterren de karakteristieke ‘rokstructuur’ van Èta Carinae veroorzaakt. Tussen 1838 en 1843 heeft Èta Carinae, de helderste ster van de Melkweg, twee enorme uitbarstingen ondergaan. Beide explosies gingen gepaard met de uitstoot van grote hoeveelheden heet gas in zeer specifieke richtingen. De daardoor ontstane verdeling van nevelig materiaal wordt vaak aangeduid als de Homunculusnevel, maar omdat de kleinere nevel de vorm van een rok heeft, noemen de onderzoekers hem ‘Smurfinnevel’. De nevels zijn warrig, met veel stof- en gaswolken die alle kanten lijken uit te waaieren en hierdoor onverklaarbare vormen hebben aangenomen. Sterrenkundigen zijn al jaren bezig deze omgeving te begrijpen, maar een goede verklaring voor de combinatie van exotische morfologie, gasbewegingen en de heldere ster in het midden, was nog niet gevonden. Portegies Zwart en Van den Heuvel hebben nu een elegant en bevredigend model ontwikkeld dat alle waargenomen verschijnselen in één klap verklaart. ‘Tot nog toe namen we aan dat het centrale object een dubbelster betrof’, zegt prof. Van den Heuvel. ‘Maar toen we die aanname hadden losgelaten bleek een verklaring met drie sterren ineens heel logisch.’ ‘Het enige lastige was dat we in ons model een ster moesten laten verdwijnen’, voegt prof. Portegies Zwart toe. ‘Aangezien er geen andere sterren dicht in de buurt zijn, was de beste oplossing om die derde ster op te laten eten door een van de nog zichtbare sterren.’Botsingen tussen sterren komen in de Melkweg geregeld voor, maar zijn nog nooit waargenomen. Dit komt doordat de botsing zelf maar kort duurt. In dit geval zijn er eigenlijk twee botsingen geweest. In 1838 zijn twee van de sterren nogal gewelddadig op elkaar geknald, waarbij de gasuitstoot de Smurfinnevel heeft gevormd. De opgezwollen ster werd vijf jaar later geschampt door zijn nog overgebleven begeleider. Dit gaf aanleiding tot een tweede uitbraak van materiaal. De symmetrie van de tweede botsing verklaart precies de rok van de Smurfin.‘Dergelijke dubbele botsingen zijn niet zeldzaam’, zegt Van den Heuvel. ‘Veel sterren worden geboren in drievoudige systemen, en die zijn onderhevig aan zwaartekrachtsresonanties die gemakkelijk aanleiding geven tot dit soort botsingen.’ Het model van Portegies Zwart en Van den Heuvel wordt binnenkort gepubliceerd in het vaktijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Meer informatie:
Oorspronkelijk persbericht

   
25 november 2015 • Gewichtsverlies van oude ster verklaard
Astronomen hebben, met behulp van de Europese Very Large Telescope (VLT), ongekend detailrijke opnamen verkregen van de hyperreuzenster VY Canis Majoris. De waarnemingen laten zien dat de enorme hoeveelheid massa die de ster tijdens zijn laatste levensfase kwijtraakt uit onverwacht grote stofdeeltjes bestaat. VY Canis Majoris behoort tot de grootste sterren van de Melkweg. Hij heeft dertig tot veertig keer zoveel massa als onze zon en produceert 300.000 keer zoveel licht. De ster is momenteel zo sterk opgezwollen dat hij de omloopbaan van de planeet Jupiter zou omsluiten. Dat is een teken dat hij zijn explosieve einde nadert. Uit de VLT-waarnemingen blijkt dat de ster is omgeven door wolken van stof. Door diep in het hart van deze wolken te kijken, konden de astronomen meten hoe het licht van VY Canis Majoris door het stof wordt verstrooid en gepolariseerd. Deze metingen zijn cruciaal voor de bepaling van de eigenschappen van het stof. Een nauwgezette analyse van de polarisatieresultaten laat zien dat het stof uit relatief grote deeltjes bestaat, met afmetingen van 0,5 micrometer. Dat lijkt misschien klein, maar daarmee zijn de deeltjes ongeveer vijftig keer zo groot als het stof dat doorgaans in de interstellaire ruimte wordt aangetroffen. Die grote afmetingen verklaren waarom reuzensterren als VY Canis Majoris al grote hoeveelheden materie kwijtraken vóórdat het tot een supernova-explosie komt. Ze maken de stofdeeltjes gevoelig voor de zogeheten stralingsdruk van de ster – de zwakke kracht die door het sterlicht wordt uitgeoefend. Door hun grote omvang zijn de stofdeeltjes ook goed bestand tegen de straling die VY Canis Majoris tijdens zijn onvermijdelijke supernova-explosie – die naar verwachting binnen enkele honderdduizenden jaren zal plaatsvinden – zal produceren. Uiteindelijk zullen de deeltjes zich vermengen met het interstellaire gas in de omgeving en toekomstige generaties van sterren in staat stellen om planeten te vormen. (EE)
Meer informatie:
Volledig persbericht

   
24 november 2015 • Marsatmosfeer was nooit dichter dan die van de aarde
De atmosfeer van de planeet Mars is mogelijk nooit zo dicht geweest als de huidige aardatmosfeer. Dat schrijven wetenschappers van twee Amerikaanse instituten in het tijdschrift Nature Communications (24 november). Er is volop geologisch bewijs dat Mars ooit warmer en natter was dan nu. Volgens sommige onderzoekers is dat alleen verklaarbaar als Mars ooit een veel dichtere atmosfeer heeft gehad, die rijk was aan koolstofdioxide. Maar in dat geval is de vraag waar al die CO2 is gebleven – niet in het oppervlaktegesteente in elk geval. Recent onderzoek met de Marsorbiter MAVEN wijst erop dat het ‘leeglopen’ van de Marsatmosfeer grotendeels werd en wordt veroorzaakt door de zonnewind. Maar dat mechanisme kan niet verklaren waarom de huidige atmosfeer sterk verrijkt is met het koolstofisotoop C-13. Er moet dus nóg een proces aan het werk zijn. De wetenschappers zoeken de oorzaak opnieuw bij de zon. Ook door de inwerking van ultraviolette zonnestraling wordt atmosferische CO2 afgebroken. Sommige vrijgekomen koolstofatomen krijgen daarbij genoeg energie om te ontsnappen, en het nieuwe onderzoek laat zien dat dit vooral geldt voor het lichtere koolstofisotoop C-12. Uit modelberekeningen blijkt dat de uv-straling niet veel bijdraagt aan de hoeveelheid gas die de Marsatmosfeer kwijtraakt, maar wél aan de C-13/C-12-verhouding. Uitgaande van de beide mechanismen, komen de wetenschappers tot de conclusie dat de dichtheid van de Marsatmosfeer 3,8 miljard geleden – toen er nog veel water was – in elk geval niet hoger was dan die van de aardatmosfeer anno nu. (EE)
Meer informatie:
Loss of Carbon in Martian Atmosphere Explained

   
24 november 2015 • Kometenwolk is beste verklaring voor verduisteringen van mysterieuze ster
De mysterieuze, langdurige ‘verduisteringen’ van de ster KIC 8462852 zijn waarschijnlijk niet veroorzaakt door puin dat is vrijgekomen bij botsingen tussen planetoïden of door een grote inslag op een planeet. Tot die conclusie komen Amerikaanse astronomen na een analyse van gegevens die vanaf januari van dit jaar zijn verzameld door de infraroodsatelliet Spitzer (Astrophysical Journal Letters). Uit de Spitzer-data blijkt namelijk dat er weinig infraroodstraling uit de omgeving van de ster komt. Dat betekent dat er weinig puin aanwezig is dat bij een catastrofale gebeurtenis is vrijgekomen. Volgens de astronomen is de meest waarschijnlijke verklaring dat de helderheidsveranderingen van KIC 8462852 worden veroorzaakt door een wolk van fragmenterende kometen. KIC 8462852 kwam vorige maand in het nieuws nadat astronomen hadden bekendgemaakt dat de ster onregelmatige helderheidsveranderingen vertoont waarvoor niet gemakkelijk een natuurlijke oorzaak te bedenken is. Volgens sommige astronomen zouden de waargenomen helderheidsdips zelfs het gevolg kunnen zijn van grote kunstmatige structuren die om de ster cirkelen. De nieuwe onderzoeksresultaten kunnen die laatste mogelijkheid niet uitsluiten. De astronomen die het onderzoek hebben gedaan, benadrukken echter dat ze die exotische hypothese niet hebben onderzocht. (EE)
Meer informatie:
Iowa State astronomers say comet fragments best explanation of mysterious dimming star

   
24 november 2015 • Witte dwergster breekt temperatuurrecord
Duitse astronomen hebben vastgesteld dat een twintig jaar geleden ontdekte witte dwergster heter is dan alle andere witte dwergen in onze Melkweg. Toch is deze ster, met een temperatuur van 250.000 graden Celsius, al begonnen met afkoelen. De witte dwerg bevindt zich in het buitengebied van het Melkwegstelsel (de 'halo'). Relatief lichte sterren zoals onze zon worden aan het eind van hun leven extreem heet. Het oppervlak van de zon heeft nu nog een temperatuur van 6000 graden, maar over vijf miljard jaar zal het compacte overblijfsel van onze ster een temperatuur van 180.000 graden hebben. De hoogste temperatuur die tot nu toe bij een witte dwerg was gemeten, bedroeg 200.000 graden. Onderzoek met de Hubble-ruimtetelescoop laat zien dat de witte dwerg RX J0439.8-6809 daar nog een flinke schep bovenop doet. En vermoed wordt dat de ster ongeveer duizend jaar geleden een piek van misschien wel 400.000 graden heeft bereikt. RX J0439.8-6809 valt niet alleen op door zijn hoge temperatuur. Ook zijn samenstelling is afwijkend: op zijn oppervlak zijn koolstof en zuurstof aanwezig – twee chemische elementen die het resultaat zijn van heliumfusie. En dat fusieproces speelt zich normaal gesproken juist in het diepe inwendige van een ster af. Verrassend is ook dat zich tussen de ster en ons een gaswolk bevindt die naar de Melkweg toe beweegt. Dat bewijst dat ons sterrenstelsel nog steeds vers gas – de grondstof voor de vorming van nieuwe sterren – uit zijn omgeving aantrekt. (EE)
Meer informatie:
The hottest white dwarf in the Galaxy

   
24 november 2015 • Op planeet GJ 3470b kleurt de hemel blauw
Astronomen hebben ontdekt dat de atmosfeer van de Neptunus-achtige exoplaneet GJ 3470b blauw licht verstrooit. Het effect, dat veroorzaakt wordt door kleine deeltjes, heeft tot gevolg dat de hemel op deze planeet blauw gekleurd is (Astrophysical Journal, 20 november). GJ 3470b draait om een rode dwergster op een afstand van 100 lichtjaar. Vanaf de aarde gezien schuift de planeet tijdens elke omloop eventjes voor zijn ster langs, wat astronomen in de gelegenheid stelt om het spectrum van zijn atmosfeer vast te leggen. En uit dat spectrum kan worden afgeleid wat de samenstelling van die atmosfeer is. Het onderzoek van de atmosfeer van GJ 3470b wijst erop dat de planeet een waterstofrijke atmosfeer heeft, die schuilgaat onder een soort smoglaag. Het is deze smog die voor de verstrooiing van de blauwe component van het sterlicht zorgt. (EE)
Meer informatie:
A Blue, Neptune-Size Exoplanet Around a Red Dwarf Star

   
24 november 2015 • Planeet Mars krijgt een ring
Wanneer het Marsmaantje Phobos over ongeveer 30 miljoen jaar aan de getijdenkrachten van zijn moederplaneet bezwijkt, zal het puin ervan een Saturnus-achtige ring gaan vormen. Tot die conclusie komen planeetwetenschappers van de universiteit van Californië in Berkeley (Nature Geoscience, 23 november). De modelberekeningen die de beide wetenschappers hebben uitgevoerd, laten zien dat de puinring rond Mars een aanzienlijke levensduur kan hebben. Hij zal minstens één en misschien zelfs honderd miljoen jaar blijven bestaan. Het ongeveer 25 kilometer grote maantje Phobos cirkelt nu nog op een hoogte van 6000 kilometer om Mars. Maar daar gaat per eeuw een meter of twee van af. Als Phobos een massief hemellichaam was, zou dat er simpelweg toe leiden dat hij uiteindelijk op zijn moederplaneet neerstort. Maar het maantje is allesbehalve massief: het is een poreus, brokkelig geheel, dat al de eerste tekenen van fragmentatie begint te vertonen. (EE)
Meer informatie:
Mars To Lose Its Largest Moon, But Gain A Ring

   
23 november 2015 • Raadsel van ontbrekende dwergstelsels lijkt opgelost
Het raadsel van de ontbrekende dwergsterrenstelsels lijkt opgelost te zijn. Een intensieve waarnemingscampagne van de Fornax-cluster van sterrenstelsels, uitgevoerd met de Dark Energy Camera (DECam) op de 4-meter Blanco-telescoop op de Cerro Tololo-sterrenwacht in Chili, heeft talloze extreem lichtzwakke dwergsterrenstelseltjes in de cluster aan het licht gebracht. Het bestaan van zulke grote aantallen dwergstelsels wordt voorspeld door computersimulaties van de evolutie van de groteschaalstructuur van het heelal onder invloed van donkere materie; het feit dat ze tot nu toe nooit in de voorspelde aantallen waren gevonden, werd gezien als een mogelijk probleem voor de gangbare opvattingen over de samenstelling van het heelal. De Fornax-cluster, op een afstand van ca. 60 miljoen lichtjaar, is gedetailleerd bestudeerd in het kader van de Next Generation Fornax Survey (NGFS). Overigens zijn de laatste jaren ook in de directe omgeving van ons eigen Melkwegstelsel veel nieuwe lichtzwakke dwergsterrenstelsels ontdekt; in veel gevallen eveneens met DECam. De nieuwe resultaten zijn gepubliceerd in Astrophysical Journal Letters. (GS)
Meer informatie:
Oodles of Faint Dwarf Galaxies in Fornax Shed Light on a Cosmological Mystery (origineel persbericht)

   
23 november 2015 • Aarde heeft misschien 'haren' van donkere materie
Computersimulaties van Gary Prézeau van NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Californië, suggereren dat onze thuisplaneet dunne 'haren' van donkere materie zou kunnen hebben van miljoenen kilometers lang. Prézeau's resultaten zijn gepubliceerd in The Astrophysical Journal. Dokere materie is nog nooit direct waargenomen, hoewel astronomen en natuurkundigen nauwelijks meer twijfelen aan het bestaan ervan. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat donkere materie uit tot nu toe onbekende elementaire deeltjes met een relatief grote massa. Eerdere computersimulaties van het ontstaan van sterrenstelsels wijzen uit dat die deeltjes bij voorkeur langgerekte slierten vormen. Prézeau's berekeningen laten nu zien dat de zwaartekracht van een ster of een planeet (dus ook van de aarde) zulke donkere-materieslierten kan 'focussen' in extreem dunne, langgerekte 'haren' met een hoge dichtheid. Prézeau benadrukt dat zijn resultaten nadere uitwerking en bevestiging verdienen. Maar als het zou lukken om nauwkeurig te 'voorspellen' waar de dichtheid van deze 'haren' het hoogst is, zou het volgens hem mogelijk moeten zijn om met behulp van een ruimtesonde ter plekke jacht te maken op de mysterieuze donkere materie. (GS)
Meer informatie:
Earth Might Have Hairy Dark Matter (origineel persbericht)

   
20 november 2015 • Albert Einstein ontmoet Alice in Wonderland
Deze maand is het honderd jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie presenteerde. Een van de voorspellingen van die theorie is het bestaan van zogeheten zwaartekrachtslenzen, waarbij het licht van verre objecten in het heelal vervormd, afgebogen en versterkt wordt door de zwaartekracht van voorgrondobjecten. De 'Cheshire Cat' - een compacte groep van sterrenstelsels die vanwege zijn uiterlijk genoemd is naar de glimlachende kat uit Alice in Wonderland - is een mooi voorbeeld van zo'n zwaartekrachtslens. De lichtbogen (de 'kop' van de kat) zijn de vervormde beeldjes van verre sterrenstelsels; de 'ogen' en de 'neus' van de kat zijn dichterbij gelegen sterrenstelsels die met hun zwaartekracht voor het lenseffect zorgdragen. Nieuw onderzoek aan de 'Cheshire Cat', op basis van röntgenwaarnemingen door NASA's Chandra X-ray Observatory en gepubliceerd in The Astrophysical Journal, heeft nu uitgewezen dat er in feite sprake is van twee kleine groepen van sterrenstelsels die met een snelheid van ca. 500 miljoen kilometer per uur op elkaar af bewegen; de 'ogen' van de kat zijn de zwaarste sterrenstelsels in deze twee groepen. Over ca. één miljard jaar zullen de groepen met elkaar versmelten. Met paarse kleuren is de röntgenstraling in beeld gebracht van het gas dat zich in de ruimte tussen de afzonderlijke sterrenstelsels in de twee groepen bevindt. Dat gas blijkt een temperatuur te hebben van enkele miljoenen graden; die hoge temperatuur is een direct gevolg van de botsing van de twee groepen van sterrenstelsels. (GS)
Meer informatie:
Where Alice in Wonderland Meets Albert Einstein (origineel persbericht)

   
20 november 2015 • Pluto en Charon van alle kanten bekeken
NASA heeft een compositiefoto gepresenteerd waarop, aan de hand van opnamen van de ruimtesonde New Horizons, een volledige aswenteling van Pluto te zien is. De tien foto’s laten de dwergplaneet dus van alle kanten zien. De opnamen zijn gemaakt tussen 7 en 13 juli van dit jaar, kort voordat New Horizons dicht langs Pluto scheerde. Door het grote tijdsinterval zijn de foto’s niet allemaal even detailrijk. De eerste beelden zijn gemaakt van een afstand van 8 miljoen kilometer, de laatste van 645.000 kilometer. Ook van de grote Plutomaan Charon is zo’n fotocollage gemaakt. Net als Pluto doet Charon ruim zes dagen over één aswenteling. Anders gezegd: op beide hemellichamen duurt de dag bijna net zo lang als een week op aarde. (EE)
Meer informatie:
A Day on Pluto, a Day on Charon

   
20 november 2015 • Afstanden ‘planetaire nevels’ nauwkeuriger bepaald
Astronomen van de universiteit van Hong Kong hebbende methode verbeterd die gebruikt wordt om de afstanden van zogeheten planetaire nevels te schatten. De nieuwe schattingen geven meer inzicht in de fysische eigenschappen van deze objecten, die een nogal grote variëteit vertonen (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society). Planetaire nevels hebben niets te maken met planeten. Hun – nogal verwarrende – historische benaming verwijst slechts naar hun min of meer schijfvormige karakter. Inmiddels weten we dat het in feite uitdijende wolken van gas zijn, die zijn uitgestoten door sterren die aan het eind van hun bestaan zijn gekomen. In onze Melkweg zijn duizenden planetaire nevels ontdekt, die de meest uiteenlopen vormen en kleuren vertonen. Maar ondanks intensief onderzoek is van veel van deze objecten de afstand niet goed bekend. En die afstand is van cruciaal belang bij de bepaling van hun fysische eigenschappen, zoals hun werkelijke afmetingen. De astronomen zijn uitgegaan van een elegante methode die al twintig jaar bestaat. Deze omvat een schatting van de interstellaire extinctie (de mate waarin het licht van een planetaire nevel wordt verzwakt door het gas en stof in de ruimte) en metingen van de grootte en de helderheid van de nevel zoals deze zich aan de hemel vertoont. Met behulp van meer dan driehonderd planetaire nevels waarvan de afstanden op andere manieren zijn vastgesteld, heeft dit geresulteerd in een nieuwe ’oppervlakte-helderheidsrelatie’ voor planetaire nevels. Simpel gezegd is dat een formule die, na invulling van de drie genoemde parameters, de afstand van het object oplevert. De verbeterde formule levert afstandsbepalingen op die tot wel vijf keer zo nauwkeurig zijn als voorheen. Het resultaat is een nieuwe afstandscatalogus van 1100 planetaire nevels – de omvangrijkste tot nu toe. (EE)
Meer informatie:
Ghostly and beautiful: “planetary nebulae” get more meaningful physical presence

   
19 november 2015 • Vroege sterrenstelsels waren goede ‘sterrenmakers’
Nieuw onderzoek laat zien dat sterrenstelsels efficiënter waren in het produceren van nieuwe sterren toen het heelal jonger was dan nu. Dat verklaart waarom er veel meer verre, heldere, in hoog tempo sterren producerende sterrenstelsels zijn dan astronomen vooraf hadden ingeschat. Dit blijkt uit een analyse van gegevens over 8000 verre sterrenstelsels die zijn opgespoord met de Hubble-ruimtetelescoop. Op basis van de ultraviolette straling de deze stelsels uitzenden, is een schatting gemaakt van het aantal sterren dat deze tijdens hun korte bestaan hebben geproduceerd. Vervolgens is de massa aan sterren in deze stelsels vergeleken met het theoretisch voorspelde tempo waarin sterrenstelsels in het vroege heelal in massa zouden zijn toegenomen. Volgens de astronomen die het onderzoek hebben gedaan, kunnen er verschillende redenen zijn waarom de huidige sterrenstelsels slechtere ‘sterrenmakers’ zijn dan hun verre soortgenoten. Op de eerste plaats is het heelal inmiddels sterk uitgedijd, waardoor sterrenstelsels nu meer moeite moeten doen om nieuw gas uit hun omgeving aan te trekken. Maar het is ook denkbaar dat verre stelsels simpelweg efficiënter met het beschikbare gas omgingen. Dat laatste is ook de conclusie van onderzoek met de ALMA-telescoop, dat in oktober is gepubliceerd. Uit dat onderzoek blijk dat verre sterrenstelsels op zich niet zoveel meer gas bevatten, maar desondanks nog in hoog tempo nieuwe sterren produceren. (EE)
Meer informatie:
Early Galaxies More Efficient at Making Stars, Hubble Survey Reveals

   
19 november 2015 • Klein, koel sterretje vertoont stormachtig gedrag
Astronomen hebben ontdekt dat de kleine ster TVLM 513-46546 zich nogal onstuimig gedraagt. Hij produceert veel sterkere zonnevlammen dan onze zon. De oorzaak: een opmerkelijk krachtig magnetisch veld. De rode dwergster, die op een afstand van ongeveer 35 lichtjaar in het sterrenbeeld Boötes staat, heeft tien keer zo weinig massa als onze zon. Hij is zo klein en koel dat hij maar net tot de volwaardige sterren wordt gerekend. Wat deze ster zo bijzonder maakt, is zijn snelle rotatie: één aswenteling duurt maar ongeveer twee uur. Ter vergelijking: onze zon doet er ongeveer 25 dagen over. Uit waarnemingen met de VLA-radiotelescoop in New Mexico was al gebleken dat het globale magnetische veld de rode dwerg honderd keer zo sterk is als dat van onze zon. Dat verraste astronomen, omdat de fysische processen die het magnetische veld van de zon veroorzaken in zo’n kleine ster niet zouden mogen optreden. Nieuwe waarnemingen met de ALMA-radiotelescoop in het noorden van Chili laten zien dat de ster ook radiostraling met een frequentie van 95 gigahertz (overeenkomend met een golflengte van 3 mm) produceert. Zulke radiostraling is kenmerkend voor een proces dat synchrotron-emissie word genoemd. De oorzaak ligt bij elektronen die langs sterke magnetische veldlijnen bewegen. Hoe krachtiger het magnetische veld, des te hoger de frequentie. Onze zon vertoont tijdens korte uitbarstingen die zonnevlammen worden genoemd ook van die straling. Maar uit de ALMA-waarnemingen blijkt dat er bij TVLM 513-46546 geen einde aan komt. Bovendien zijn die langdurige zonnevlammen tienduizend keer zo intens als die van onze zon. Waarnemingen van soortgelijke sterren zullen moeten uitwijzen of TVLM 513-46546 een buitenbeentje is, of dat alle kleine rode dwergsterren zich zo stormachtig gedragen. Hoe dan ook: voor eventuele planeten in de buurt van TVLM 513-46546 is het slecht nieuws. De uitbarstingen zijn zo hevig dat zulke werelden waarschijnlijk niet in staat zijn om een atmosfeer vast te houden. (EE)
Meer informatie:
Tiny, Ultracool Star is Super Stormy

   
19 november 2015 • Donkere materie of gewoon zwavel…
Een internationaal team van sterrenkundigen heeft een nieuwe verklaring gevonden voor geheimzinnige röntgenstraling die wordt uitgezonden door clusters van sterrenstelsels, de grootste objecten in het heelal. Deze röntgenstraling, die een zeer specifieke energie heeft, kan ontstaan als koud waterstofgas in botsing komt met hete zwavel-ionen en daarbij elektrische lading overdraagt. Eerder werd de röntgenstraling toegeschreven aan een hypothetisch deeltje, het steriele neutrino, dat mogelijk verantwoordelijk is voor de zogeheten donkere materie. Sterrenkundigen denken dat clusters voor ongeveer 15% bestaan uit gewone materie in de vorm van heet gas dat röntgenstraling uitzendt. De overige 85% zou moeten bestaan uit onzichtbare donkere materie. De oorsprong en samenstelling van de donkere materie is onbekend. Volgens een van de modellen zou die materie kunnen bestaat uit steriele neutrino’s. Dat zijn hypothetische deeltjes die geen interacties aangaan met andere neutrino’s, maar wel massa hebben. Bij hun verval zouden deze neutrino’s röntgenstraling uitzenden, al is onbekend hoeveel energie die röntgenstraling heeft. Sterrenkundigen hebben daarom de röntgenspectra van clusters doorgespit op zoek naar een signaal dat niet afkomstig kan zijn van röntgenstraling van het daarin aanwezige hete gas. Verleden jaar meldden twee onderzoeksteams dat ze een onbekende röntgenpiek hadden gevonden, met een energie van 3,5 kilovolt. Bevestiging hiervan zou een echte doorbraak betekenen in het oplossen van de donkeremateriepuzzel. Maar behalve heet gas komen in sommige clusters ook substantiële hoeveelheden koud gas voor. Dit koude gas bestaat voor het grootste deel uit waterstofatomen. En wanneer zo’n koud atoom in botsing komt met een ion van het hete gas, kan het elektron van het waterstofatoom naar dat ion overspringen naar het ion en zo een röntgenfoton produceren. Als het om een zwavel-ion gaat (een zwavelatoom dat al zijn elektronen kwijt is) heeft de röntgenstraling een energie van precies 3,5 kilovolt. De hoeveelheden koud en warm gas in de clusters zijn voldoende om een signaal te produceren dat overeenkomt met het signaal dat werd toegeschreven aan steriele neutrino’s.
Meer informatie:
Volledig persbericht

   
18 november 2015 • Astronomen observeren de geboorte van een planeet
Astronomen hebben ontdekt dat een jonge planeet op 450 lichtjaar van de aarde nog bezig is om materie uit zijn omgeving aan te trekken. De exoplaneet, die in 2011 werd ontdekt met de Keck-telescoop, is omgeven door een schijf van gas en stof die het groeiproces op gang houdt (Nature, 19 november). De planeet, die LkCa 15 b wordt genoemd, bevindt zich in het lege centrum van de veel grotere materieschijf rond een zonachtige ster die naar schatting pas twee miljoen jaar oud is. Astronomen vermoeden al een hele tijd dat zo’n ‘gat’ in het hart van een ‘circumstellaire’ schijf een teken is dat er planeten aan het ontstaan zijn. Dat LkCa 15 b nog ‘in aanbouw’ is, blijkt uit de detectie van heet waterstofgas in zijn directe omgeving. Dat gas stroomt met hoge snelheid naar de planeet toe en wordt daarbij heel heet. Hierdoor produceert het waterstofgas een karakteristieke rode gloed. Uiteindelijk zal de exoplaneet waarschijnlijk uitgroeien tot een planeet van het kaliber Jupiter. (EE)
Meer informatie:
Stanford Astronomers Observe The Birth Of An Alien Planet

   
18 november 2015 • Bestaat nabij dwergstelsel grotendeels uit donkere materie?
Een astronoom van Caltech heeft aanwijzingen gevonden dat het nabije dwergstelsel Triangulum II voor het overgrote deel uit donkere materie bestaat. Dat volgt uit een massabepaling van het stelsel, die gebaseerd is op de meting van de snelheden van een aantal van zijn sterren. Triangulum II is een schamel sterrenstelsel aan de rand van de Melkweg, dat slechts een stuk of duizend sterren telt. De totale massa van het stelsel blijkt vele malen groter te zijn dan de optelsom van de massa’s van die sterren. In jargon: de massa/lichtkrachtverhouding van het stelsel bedraagt 3600. Ter vergelijking: bij een sterrenstelsel zoals onze Melkweg blijft dat getal steken bij 25. Daarmee zou Triangulum II ‘kampioen donkere materie’ zijn. Maar het staat niet vast dat de nieuwe massabepaling klopt. Eerder heeft een team van Franse astronomen namelijk aanwijzingen gevonden dat het dwergstelsel onder invloed van de getijdenkracht van onze Melkweg aan flarden getrokken wordt. En dat zou de massabepaling van het stelsel onbetrouwbaar maken. (EE)
Meer informatie:
Dark Matter Dominates In Nearby Dwarf Galaxy

   
18 november 2015 • Europese astronomen ontdekken verre ‘monsterstelsels’
Astronomen hebben, met behulp van de Europese infraroodtelescoop VISTA, honderden verre ’zware’ sterrenstelsels opgespoord. De stelsels bestonden al toen het heelal nog in zijn kinderschoenen stond. Het opsporen van verre zware sterrenstelsels is geen gemakkelijke opgave. Deels komt dit doordat de sterrenstelsels, die op zich best veel licht produceren, zwakker lijken naarmate ze verder weg staan. Daarnaast waren deze stelsels in de begintijd van het heelal veel minder talrijk dan nu. Naarmate astronomen dieper de ruimte in turen, worden ze dus schaarser. Toch is een team van astronomen, onder leiding van Karina Caputi van het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, er nu in geslaagd om 574 zware sterrenstelsels op te sporen. De ontdekte stelsels bestonden al toen het heelal minder dan twee miljard jaar oud was. Hun licht heeft er dus meer dan elf miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. De astronomen hebben vastgesteld dat de zware sterrenstelsels binnen relatief korte tijd explosief in aantal zijn toegenomen. Eén miljard jaar na de oerknal bestonden zulke stelsels nog nauwelijks, maar een miljard jaar later waren ze al heel talrijk. De nieuwe onderzoeksresultaten zijn in strijd met de bestaande modellen van de vorming van sterrenstelsels in het jonge heelal. Volgens deze modellen konden er in dat vroege kosmische tijdperk nog geen grote aantallen ‘monsterstelsels’ ontstaan. (EE)
Meer informatie:
VISTA legt de eerste reuzenstelsels vast

   
18 november 2015 • Meest ‘aarde-achtige’ planeet is wellicht onleefbaar
De meest aarde-achtige planeet die tot nu toe buiten ons zonnestelsel is ontdekt – Kepler-438b – is waarschijnlijk onleefbaar. De oorzaak: de hevige uitbarstingen die zijn moederster met grote regelmaat produceert (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society). Kepler-438b is qua grootte en temperatuur vergelijkbaar met de aarde. Maar zijn afstand tot zijn kleine, koele moederster – een zogeheten rode dwerg – is zes keer zo klein als de afstand tussen aarde en zon. De uitbarstingen van de ster, die Kepler-438 wordt genoemd, zijn ongeveer tien keer zo krachtig als de hevigste uitbarstingen van onze zon. Bij die ‘supervlammen’ komt dezelfde hoeveelheid energie vrij als bij de explosie van 10 miljard megaton TNT. Ter vergelijking: de krachtigste waterstofbom die ooit op aarde tot ontploffing is gebracht had een energie van 50 megaton TNT. Toch zijn zulke supervlammen waarschijnlijk niet krachtig genoeg om de atmosfeer van Kepler-438 weg te blazen. Maar vaak gaan zulke uitbarstingen gepaard met een ander verschijnsel: een coronale massa-ejectie. Bij zo’n ‘CME’ wordt een grote wolk geladen deeltjes (plasma) met hoge snelheid de ruimte in geblazen. En díé tasten de planeetatmosfeer wél aan. Als Kepler-438b echter net zo’n magnetisch veld heeft als de aarde, kan hij wel tegen een stootje. Maar zo niet, dan is hij zijn atmosfeer al lang en breed kwijtgeraakt. (EE)
Meer informatie:
Most Earth-Like Planet Uninhabitable Due To Radiation

   
16 november 2015 • Marswagen Curiosity gaat zandduinen onderzoeken
Planeetonderzoekers gaan voor het eerst ter plekke onderzoek doen aan buitenaardse zandduinen. De Amerikaanse Marswagen Curiosity is op weg naar de Bagnold-duinen (genoemd naar de Britse duinexpert Ralph Bagnold), op de zuidwestflank van Mount Sharp in de grote Marskrater Gale. De donkere zandduinen zijn actief (net als vergelijkbare zandduinen in Namibië): kunstmanen in een baan om Mars hebben ontdekt dat ze zich verplaatsen met een snelheid van ca. één meter per jaar. Een van de te onderzoeken duinen is even hoog als een gebouw van twee verdiepingen en even breed als een voetbalveld. Curiosity is nog slechts een paar honderd meter verwijderd van 'Dune 1', waar hij binnen enkele dagen zal aankomen. Curiosity zal onder andere onderzoek doen aan de samenstelling van de duinen. Het is mogelijk dat zwaardere en lichtere deeltjes 'gesorteerd' worden door de invloed van wind. Dat zou een verklaring kunnen vormen voor de verschillen in samenstelling van zandsteenformaties op Mars, die ooit uit duinzand zijn ontstaan - sommige zandsteenformaties bevatten bijvoorbeeld meer van het mineraal olivijn dan andere. (GS)
Meer informatie:
NASA's Curiosity Mars Rover Heads Toward Active Dunes (origineel persbericht)

   
16 november 2015 • Zuid-Afrika en Nederland werken samen aan datacentra voor toekomstige SKA-telescoop
Instituten en bedrijven in Zuid-Afrika en Nederland hebben vandaag een Memorandum of Understanding ondertekend voor het ontwikkelen van nationale en regionale datacentra voor de toekomstige Square Kilometre Array radiotelescoop (SKA). De ondertekening maakt deel uit van de Nederlandse handelsmissie naar Zuid-Afrika onder leiding van minister-president Mark Rutte. SKA gaat uit twee gigantische netwerken van radiotelescopen en -antennes bestaan, één in Australië en Nieuw-Zeeland en één in zuidelijk Afrika. De telescoop zal kolossale hoeveelheden waarnemingsgegevens opleveren, in de orde van enkele petabytes per dag. Radiosterrenkundigen in Zuid-Afrika en Nederland doen al ervaring op met het verwerken en analyseren van zulke grote hoeveelheden data van de SKA-voorlopers LOFAR in Noordwest-Europa en MeerKAT in Zuid-Afrika. De verwachting is dat er in de toekomst op z'n minst twee grote SKA-datacentra zullen bestaan, één in Nederland, bij ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy, en één in Zuid-Afrika. (GS)
Meer informatie:
SA-Dutch SKA data science partnership seeks to address big data conundrum (origineel persbericht)

   
16 november 2015 • Putten op komeet 67P mogelijk gevormd door ontsnappend gas
Detailopnamen van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko laten zien dat zijn oppervlak wemelt van de putten, waarvan sommige honderden meters breed en diep zijn. In een poging om te verklaren hoe deze gaten zijn ontstaan heeft een internationaal team van wetenschappers een reeks computersimulaties uitgevoerd van een deel van de komeet waar een 200 meter diep exemplaar te vinden is. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat de putten niet door inslagen of door de inwerking van zonlicht kunnen zijn ontstaan. Daarvoor hebben ze respectievelijk niet de juist afmetingen en vorm. In het nieuwe model wordt ervan uitgegaan dat de putten zijn ontstaan door het ontsnappen van vluchtige materialen – chemische verbindingen met een laag kookpunt. De computersimulaties tonen aan dat vluchtige stoffen die opgesloten zitten in ijs onder het komeetoppervlak tijdens het opwarmen van de komeet plotseling kunnen vrijkomen. Op die manier kan zich binnen 800 à 2000 jaar een 200 meter diepe put vormen. Aangezien komeet 67P al ongeveer 7000 jaar in het binnenste deel van het zonnestelsel rondzwerft, verloopt dat proces snel genoeg. Uit de simulaties blijkt ook dat directe sublimatie (verdamping) van bevroren water, koolstofmonoxide en koolstofdioxide alleen in de vorming van een diepe put resulteert als er in dat gebied geen dikke laag stof op het oppervlak ligt. (EE)
Meer informatie:
Comet 67P’s Pitted Surface

   
16 november 2015 • Astronomen registreren ‘hartslag’ van sterrenstelsel
Amerikaanse astronomen hebben ontdekt dat het sterrenstelsel M87 een soort hartslag vertoont. Het licht dat het stelsel als geheel uitzendt is niet constant, maar vertoont trage flikkeringen. Het effect wordt veroorzaakt door de talrijke oude, pulserende sterren in M87 (Nature, 16 november). Aan het einde van hun bestaan ondergaan sterren zoals onze zon een gedaanteverandering. Ze worden heel helder en zwellen op tot enorme afmetingen. En uiteindelijk beginnen de sterren te pulseren, waardoor hun helderheid met een periode van een paar honderd dagen toe- en afneemt. Tot nu toe was niemand op het idee gekomen dat deze sterren een waarneembare invloed uitoefenen op het licht van een sterrenstelsel. Aangenomen werd dat het pulseren van de sterren niet opvalt temidden van het licht van de veel talrijkere sterren die geen helderheidsveranderingen vertonen. Astronomen van Yale en Harvard realiseerden zich echter dat de pulserende oude reuzensterren zo helder zijn, dat ze zich moeilijk kunnen verstoppen. Daarom besloten ze om te kijken of de pulsaties van deze categorie sterren terug te vinden waren in het licht van een compleet sterrenstelsel. Voor dat doel is, verspreid over een periode van drie maanden, met de Hubble-ruimtetelescoop een unieke reeks opnamen gemaakt van het sterrenstelsel M87. Het gezochte lichtsignaal werd al snel gevonden: ongeveer een kwart van de pixels in de Hubble-opnamen van M87 gaan op en neer in helderheid. Dat resulteert in een waarneembare ‘hartslag’ van ongeveer één slag per 270 dagen. Als volgende stap willen de astronomen ook andere sterrenstelsels de pols nemen. Modellen laten namelijk zien dat de pulsaties in jongere sterrenstelsels sterker zijn dan in oude zoals M87. Als dat klopt, kan de galactische hartslag worden gebruikt om de leeftijd van een sterrenstelsel vast te stellen. (EE)
Meer informatie:
Astronomers discover a distant galaxy with a pulse

   
15 november 2015 • Meest nabije exoplaneet bestaat waarschijnlijk niet
Er is (nog) meer twijfel ontstaan over de aarde-achtige exoplaneet die om de nabije ster Alfa Centauri B zou draaien. Een nieuwe analyse van de meetresultaten die tot de ontdekking van de vermeende planeet hebben geleid, laat zien dat de kans klein is dat die planeet – Alfa Centauri Bb – daadwerkelijk bestaat. In 2012 maakten astronomen bekend dat om Alfa Centauri B een kleine, rotsachtige planeet draait. Dat zou blijken uit de kleine, regelmatige schommelbeweging die de planeet bij zijn ster zou veroorzaken. De nieuwe analyse bevestigt dat de toenmalige metingen inderdaad een periodiek signaal vertonen. Maar of dat signaal – dat een periode van ongeveer drie dagen heeft – door een planeet werd veroorzaakt is uiterst twijfelachtig. Volgens de wetenschappers die de analyse hebben uitgevoerd is het signaal simpelweg het gevolg van het feit dat Alfa Centauri B destijds met tussenpozen van gemiddeld enkele dagen is waargenomen. En dat gebeurde met telescopen op aarde, die nu eenmaal gevoelig zijn voor ‘aardse’ verstoringen zoals bewolking, daglicht en drukke observatieschema’s. Dit zou valse variaties in het licht van de ster hebben veroorzaakt die ten onrechte aan een schommelbeweging zijn toegeschreven. Overigens heeft Alfa Centauri B nog een tweede ijzer in het vuur. In maart van dit jaar maakten astronomen namelijk bekend dat de ster helderheidsdipjes met een periode van ongeveer drie weken vertoont. Dat zou op de aanwezigheid van een planeet kunnen wijzen, maar ook die waarneming is heel onzeker. Alfa Centauri B maakt deel uit van een stelsel van drie sterren op slechts 4,3 lichtjaar van de aarde. Bij de andere twee – Alfa Centauri A en Proxima Centauri – zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor het bestaan van planeten gevonden. (EE)
Meer informatie:
Nearest Exoplanet Alpha Centauri Bb May Not Exist

   
13 november 2015 • Bijzonder kosmisch trio ontdekt
Astronomen hebben, op 1600 lichtjaar van de aarde, een bijzonder groepje hemellichamen ontdekt. Het gaat om een stelsel bestaande uit twee om elkaar cirkelende bruine dwergen – ‘mislukte sterretjes’ – en een object dat qua massa overeenkomt met de planeet Venus en om een van de bruine dwergen draait. Het is pas voor de tweede keer dat er in zo’n uiterst lichte dubbelster een planeet is aangetroffen. De planeet, die de aanduiding OGLE-2013-BLG-0723LBb heeft gekregen, draait op een afstand van ongeveer 50 miljoen kilometer om zijn ‘ster’. Hij heeft een omlooptijd van ongeveer anderhalf jaar. De onderlinge afstand tussen de twee bruine dwergen bedraagt ongeveer 260 miljoen kilometer. De objecten zijn ‘gesnapt’ toen ze vanaf de aarde gezien voor een verder weg staande ster langs schoven. Door het zogeheten zwaartekrachtlenseffect ontstaan daarbij karakteristieke flikkeringen in het licht van de verre ster. Zulke flikkeringen verraden de massa’s van de objecten waardoor ze zijn veroorzaakt. (EE)
Meer informatie:
Odd system features something like a planet orbiting something not quite like a star

   
13 november 2015 • Het waait erg hard op planeet HD 189733b
Britse astronomen hebben ontdekt dat er in de atmosfeer van de Jupiter-achtige exoplaneet HD 189733b winden waaien met snelheden van 8700 kilometer per uur. Daarmee waait het er ruim dertig keer zo hard als tijdens de hevigste orkanen op aarde. HD 189733b draait op zeer kleine afstand om een 63 lichtjaar verre ster in het sterrenbeeld Vosje. Al vrij kort na zijn ontdekking in 2005 werd een sterke indirecte aanwijzing gevonden dat de planeet een atmosfeer heeft. De nachtzijde van HD 189733b – die altijd van de ster af wijst – is met een temperatuur van 700 graden Celsius namelijk veel te heet voor een atmosfeerloze planeet. Dat betekent dat er luchtstromingen optreden die warmte van de ene kant van de planeet naar de andere transporteren. Computermodellen voorspelden zelfs windsnelheden van meer dan 10.000 kilometer per uur, maar directe metingen met de HARPS-spectrograaf van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili laten zien dat die magische topsnelheid niet wordt gehaald. (EE)
Meer informatie:
5400mph winds discovered hurtling around planet outside solar system

   
13 november 2015 • Gammastralingscyclus ontdekt in actief sterrenstelsel
Met de Amerikaanse Fermi Gamma-ray Space Telescope is een tweejarige cyclus ontdekt in de intensiteit van de energierijke gammastraling van een ver, actief sterrenstelsel. Het gaat om het stelsel PG 1553+113, op 5 miljard lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Slang. PG 1553+113 is een zogeheten 'blazar': in het centrum bevindt zich een superzwaar zwart gat dat in twee tegenovergestelde richtingen bundels van straling en elektrisch geladen deeltjes de ruimte in blaast - zogeheten jets. Bij blazars is een van die twee bundels toevallig op de aarde gericht, waardoor de kern van het stelsel extreem helder is. Op andere golflengten (o.a. zichtbaar licht en radiostraling) blijkt de energie van de blazar ook een periodiciteit te vertonen. De metingen met de Fermi-ruimtetelescoop sluiten hier bij aan: ongeveer elke twee jaar is de intensiteit van de uitgestraalde gammastraling ongeveer twee maal zo hoog als in de tussenliggende periode. De ontdekking is op 10 november gepubliceerd in Astrophysical Journal Letters. De onderzoekers denken dat er mogelijk sprake is van een soort tolbeweging van de jets van het stelsel, waardoor we er vanaf de aarde soms onder een nét iets andere hoek tegenaan kijken. Zo'n tolbeweging zou veroorzaakt kunnen worden door de zwaartekracht van een tweede superzwaar zwart gat. De twee zwarte gaten zouden dan in een kleine baan om elkaar heen bewegen. (GS)
Meer informatie:
NASA's Fermi Mission Finds Hints of Gamma-ray Cycle in an Active Galaxy (origineel persbericht)